Hoe zit het met de hemel?

We geloven dat we als we sterven en weer opstaan, naar de hemel zullen gaan. Maar wat is de hemel? Sommigen denken dan aan een troon waar God op zit, omringd door engelen die harp spelen en een groot koor dat voor Hem zingt, of aan een plek waar we alles kunnen krijgen wat we willen. In ieder geval is alles er goed. Hoe ziet het er verder uit? Zijn er bijvoorbeeld bomen in de hemel of straten van goud? Dat en meer vragen komen op wanneer gelovigen nadenken over de hemel. Wat kunnen we erover lezen?

Meteen in het eerste vers van de Bijbel komen we het woord “hemel” al tegen, als we lezen dat God de hemelen en de aarde schiep. In de Bijbel gaat het daarna eigenlijk vooral over wat er op aarde en met de mensen gebeurt. Maar hoe zit het met de hemel? Wat is de hemel? Soms staat de hemel voor alles wat niet de aarde is. Soms wordt het gebruikt voor de luchtlaag boven de aarde, waarin vogels in vliegen. Een andere keer wordt gemeld dat de sterren aan de hemel staan. Maar hoe zit de hemel eruit? Wat bevindt zich in de hemel?

In het boek Job krijgen we een interessant inkijkje in de hemel, als God vertelt over de schepping van de aarde. Daar verteld God dat de ‘morgensterren’ en ‘zonen Gods’ juichten toen de aarde gemaakt werd Job 38:6,7. Zo zien we dat er ook wezens in de hemel zijn, die daar verblijven.

Het idee dat er engelen in de hemel zijn, zal misschien niet zo vreemd zijn. Maar er zijn weinig mensen die weten dat in de hemel helemaal niet alles goed en vredig is, en dat er veel meer wezens daar wonen dan alleen engelen (eigenlijk: boodschappers). In Efe 6:12 vertelt Paulus ons dat we niet te worstelen hebben met vlees en bloed, maar dat we zouden standhouden tegen de boze geestelijke machten in de hemel. Die zijn daar dus ook! Sterker nog, in het boek Openbaring lezen we dat er oorlog komt in de hemel Openb. 12:7. Het is er dus helemaal niet zo vredig als we ons altijd voorstellen. Er wonen veel meer wezens dan alleen boodschappers die God dienen. Ook kwade geesten en machten die niet aan God ondergeschikt zijn, bewonen de hemel.

We weten van de aarde dat God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Maar wat heeft Hij voor ogen met deze boze geestelijke machten en krachten? In Fil 2:10,11 lezen we dat Gods einddoel is dat uiteindelijk elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Maar, wat staat er? Niet alleen alle mensen zullen hun knie buigen en belijden, ook alle hemelse bewoners! God heeft dus ook hen op het oog! Heb je daar ooit wel eens bij stilgestaan, dat God niet alleen op aarde, maar ook in de hemel bezig is Zich bekend te maken?

We lezen in de Bijbel heel veel over hoe God zich bekend maakt aan de mensen en hun harten bereikt, maar bijna niets over hoe Hij hetzelfde wil bereiken in de hemel. Hoe wil Hij de hemelse bewoners bereiken? Dat is waar wij om de hoek komen kijken. Zoals in het artikel ‘De opname van de gemeente’ besproken is, lezen we bij Paulus een hele andere toekomstverwachting dan bij Jezus of de apostelen. We lezen dat er een moment zal komen waarop Christus terugkomt en de gelovigen opgenomen worden, weggerukt van de aarde en Hem tegemoet in de lucht. Een menselijk lichaam zou het hoog boven de grond niet lang uithouden. Maar wij krijgen dan een nieuw lichaam, dat onsterfelijk en krachtig is, gelijk aan het heerlijkheidslichaam van Christus. Daarmee kunnen we dus, net als Christus nu, in de hemel zijn!

Maar waarom krijgen we zo’n lichaam? Waarom gaan we naar de hemel? Dat is een geheimenis, dat lang onbekend is geweest, maar aan Paulus werd onthuld. Hij schrijft in één van zijn laatste brieven dat inderdaad ook alle machten en krachten, alle hemelse wezens, onderschikt zullen worden aan Christus. Hij zet ons te midden van die hemelse bewoners, om in de komende eonen de rijkdom van zijn genade bekend te maken. Daarvoor heeft hij ons geloof gegeven, en dat zijn de goede werken, door God van tevoren voor ons gereed gemaakt om daarop te wandelen! Ook nu al maakt God aan deze wezens Zijn wijsheid door ons heen bekend. Efe 1:10; 2:6-10; 3:10

Heb je het ooit zo wel eens gelezen? Hoe bijzonder is Gods plan! Wij worstelen al met wat we in ons eigen leven tegenkomen, en wat Gods weg daarin is. Maar we mogen dus lezen dat God alle mensen op het oog heeft en, soms door een moeilijk leven heen, uiteindelijk weer aan Zijn hart zal brengen. Zo groot is Gods plan, dat het niet alleen ons leven, inclusief al het kwaad en alle ellende die we daarin meemaken, omvat, maar de levens van alle mensen. Maar Gods plan is zelfs groter dan dat! Het omvat op eenzelfde manier alle hemelse bewoners, aan wie Hij eveneens zijn genade en wijsheid zal tonen. En uiteindelijk zullen alle mensen en alle hemelse bewoners onderschikt worden, hun knie buigen en met hun tong belijden dat Jezus Christus Heer is. Wat een moment zal dat zijn, wat een vooruitzicht! En hoe bijzonder is het dat wij daarin een rol mogen spelen…

Thijs Amersfoort

Verwante onderwerpen:

hemel
Opname
Deel met anderen