Copyright

Op de website en in de app worden verschillende teksten en bronnen aangeboden, waarbij sommigen copyright bezitten. Hieronder volgt een overzicht van alle bronnen die op de website gebruikt worden.
  • De Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) en het Nederlandse interlineair is met toestemming van de auteurs op deze website gepubliceerd en is eigendom van Stichting E-H Depot Nederland/Gemeente Eben-Haëzer Rotterdam (www.ebenhaezer.nl). Alle rechten voorbehouden. Niets mag op worden overgenomen, gepubliceerd of geautomatiseerd worden opgeslagen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, tenzij wat geciteerd wordt van het interlineair of vertalingen maximaal 50 verzen bedraagt, en de geciteerde verzen niet meer dan 50% van het boek vormen. In dat geval mogen interlienair en NCV vertaling vrij geciteerd worden, mits het geciteerde voorzien is van versie informatie (NCV) en copyright informatie. Copyright informatie houdt in dat in het werk waarin geciteerd wordt verwezen dient te worden naar deze site en aangegeven dient te worden dat het valt onder copyright NCV (2014). Als volgt: ‘Bron: http://ncv.ebenhaezer.nl/- © 2014 – NCV.’
  • De Concordante Griekse Tekst (CGT) met strongnummers is met toestemming van de André de Mol van Scripture4All (scripture4all.org) op deze website gepubliceerd en is alleen bedoelt voor het EH vertaal-team en bijbehorende website. Alle rechten voorbehouden. Niets mag op worden overgenomen, gepubliceerd of geautomatiseerd worden opgeslagen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
  • Het interlineair is gebaseerd op de eerder verschenen serie ‘De brieven van Paulus, NBG vertaling vergeleken met de Concordante Vertaling’. Van de NBG-vertaling 1951 hierin is gebruik gemaakt met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap. De data uit deze serie is eigendom van van Stichting E-H Depot Nederland/Gemeente Eben-Haëzer Rotterdam (www.ebenhaezer.nl). Het interlineair valt onder de copyright statement van het eerste punt.
  • De Schriftwoordvertaling en de Nerderlandse vertaling van het Concordante Commentaar van Knoch is met toestemming van Wim Janse overgenomen van zijn site en op enige plaatsen aangepast. (schriftwoord.nl). U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen. Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding. Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.
  • Het klassiek-Griekse font is gratis te dowloaden van concordant.org, het Hebreeuwse font SBL Hebrew is gratis te dowloaden van http://scripts.sil.org en vrij te gebruiken voor alle niet commerciële doeleinden, mits onaangepast aangeboden met alle notities van de gebruikersvoorwaarden. Check voor de volledige copyright van dit lettertype de gebruikersvoorwaarden.
  • De Strongdictionairy, Thayer, Abbot, Naves Topical Bible, SV, KJV, ASV, YLT, TSK, WLC en LXX zijn gepubliceerd in public domain en mogen dus vrij verspreid en aangepast worden, maar mogen mag niet verkocht worden voor commerciële doeleinden.
  • De artikelen op deze website en in de app zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Stichting EH Depot Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets mag op worden overgenomen, gepubliceerd of geautomatiseerd worden opgeslagen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.