UITZONDERLIJKE RIJKDOM

De titel van het blad, ook wel afgekort als UR, verwijst naar de uitzonderlijke rijkdom die in het evangelie zoals ons dat door Paulus bekend is gemaakt naar voren komt. Het is deze rijkdom die we willen blootleggen, door te onderzoeken “wat er echt staat geschreven”. In het blad worden dan ook voornamelijk studies gepubliceerd die voortbouwen op de NCV en de (soms lange tijd verborgen) waarheden die door het concordant vertalen aan het licht komen, in het bijzonder in het evangelie van Paulus.

Naast dat er door de redactieleden studies geplaatst worden, kan, indien er behoefte zou zijn aan antwoorden op vragen, ook als rubriek in het blad worden opgenomen. Wij wachten hiervoor op jullie initiatief, als lezers van de UR. De redactie verwelkomt bijdragen, die geplaatst kunnen worden en zal eventueel aanbod van u bestuderen, maar misschien niet altijd kunnen plaatsen.

De leden van de redactie zijn zelf ook bezig met het schrijven van studies of met het vertalen of overnemen van artikelen uit concordante bronnen. Zo spoedig mogelijk nadat de kwartaaluitgave in bladvorm is verschenen, zal deze ook op onze website gepubliceerd worden. Wij wensen u leesplezier en geestelijke opbouw toe met het lezen van deze artikelen.

Voor opmerkingen kunt u de redactie bereiken via het contactformulier op deze website. U kunt ons natuurlijk ook even aanspreken.

De redactieleden zijn, in alfabetische volgorde: Gijs Bernouw en Date Gorter.

Hartelijke groet,

in Christus verbonden,

de redactie

UITGAVEN