Verwante websites

Er zijn nog vele andere websites waar met de Concordante methode gewerkt wordt en waar vooral gekeken wordt naar de vraag: wat staat er nu echt geschreven? Neem dus voor meer studiemateriaal gerust een kijkje op deze websites. Let op: dat de links hier staan, houd niet in dat we achter alle inhoud op deze sites staan. Onderzoek zélf “of deze dingen alzo zijn”. (Hand. 17:11)
 • ebenhaezer.nl – De website van de gemeente Eben-Haëzer, waar de NCV vertaald is en waar deze website ook een onderdeel van is. Onder ‘Kijk & luister’ zijn al vele bijbelstudies te vinden.
 • schriftwoord.nl – De website van Wim Janse waar de op deze website gebruikte ‘Schriftwoordvertaling’ vandaan komt; een vertaling die poogt letterlijker te vertalen.
 • concordant.org – De website van het Concordant Publishing Concern, dat de Engelse Concordant Version uitgeeft (CV), evenals de Concordant Greek Text (CGT). Verder ook vele studies in het Engels te lezen.
 • konkordanterverlag.de – De website van het Konkordanter Verlag, dat de Duitse Concordante vertaling uitgeeft. Verder zijn er ook vele studies in het Duits te lezen.
 • biblischelehre.de – De website van Dieter Landersheim, met daarop vele concordante studies in het Duits en zelfs in enkele andere talen zoals het Nederlands, Russisch, Frans en Hongaars.
 • hetbestenieuws.nl – Deze website van Wim Janse wil u het allerbeste nieuws bekendmaken, het goede bericht! Hiertoe is een grote verzameling van artikelen van diverse auteurs verzameld waardoor deze website een schat aan bijbelstudiemateriaal bezit. Nog meer artikelen in het Engels zijn verzameld op theheraldofgodsgrace.org, veel Nederlandse, Engelse en Duitste Bijbelstudies en predikaties zijn verzameld op salvationofall-av.org
 • allesinallen.nl – Deze website van Inge van Wijnen, met daarin verschillende interessante overdenkingen en gratis lectuur te vinden is.
 • da-ath.nl – De website van Date, met daarin veel diepgaande studies en een ‘Woord voor vandaag’, een dagelijkse overdenking.
 • gezondewoorden.nl – De website van Gerard Oudijn, met daarop eveneens vele studies die antwoord zoeken op de vraag: wat staat er eigenlijk geschreven?
 • scripture4all.org – De website van de Scripture4All Foundation, waarop het programma (ISA) wordt aangeboden, waarmee het interlineair van het OT en NT uitgebreid bekeken, doorzocht en onderzocht kunnen worden.
 • Concordant Schriftonderzoek – De website van Menno Haaijman en Gernot Frey, die veel werk achter de interlineair van ISA hebben verzet. Op de website zijn de interlineairs, grammatica overzichten en studies te vinden.