DICHT OP HET WOORD

Een studieblad voor de NCV

Het blad Dicht op het woord brengt informatie over het vertaalproject van de Nederlandse Concordante Vertaling, de NCV, in de vorm van uitleg over de methode, artikelen over de voortgang van de werkzaamheden, verantwoording voor keuzes, woordstudies, en daarnaast ook Bijbelstudies op basis van de vertaling, het interlineair en achtergrondinformatie.

Een blad voor iedereen die het concordant vertalen een warm hart toedraagt, die interesse heeft in wat er staat geschreven. Er is rond het vertalen een wereld te ontdekken, er is zo veel informatie om te delen en over te schrijven, zoveel rijkdom te ontwaren. Daarom, het was tijd om dit dan ook te delen. Gods zegen in het bestuderen van Zijn Woord, en hopelijk mogen de artikelen ons daarin weer iets verder helpen.

Hartelijke groet,

in Christus verbonden,

Thijs Amersfoort

UITGAVEN
De uitgaven zijn ook online te bestellen in de shop.