DE NEDERLANDSE
CONCORDANTE
VERTALING

Een consequente studievertaling
Ook verkrijgbaar op bol.com

DE NCV – EEN CONSEQUENTE STUDIEVERTALING

Een vertaling die waar mogelijk consequent vertaalt, om zo preciezer te laten zien wat er in de grondtekst gebeurt, een echte studievertaling. Het Nieuwe Testament is inmiddels verschenen in deze vertaling, in boekvorm en in een gratis studieapp.

WAT KUNT U VINDEN OP DEZE WEBSITE?

16 Heel de Schrift is God-geademd en nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, tot terechtwijzing, tot de opvoeding, die in rechtvaardigheid is, 17 opdat de mens van God toegerust is, tot ieder goed werk toegerust.
(2Tim 3 – NCV)
Echter, veel Bijbelvertalingen zijn vertaald in begrijpelijk Nederlands, wat onherroepelijk meer menselijke interpretatie met zich meebrengt, en ook onze eigen blik wordt vaak gekleurd door onze opvattingen. Hoe weten we dan wat er echt geschreven staat? Op deze studie website kunt u een meer letterlijke, consequente vertaling vinden, de Nederlandse Concordante Vertaling, en daarnaast artikelen, commentaren en studies lezen die u allemaal willen wijzen op Zijn Woord, in het bijzonder op het evangelie van Paulus. De vertaling, studies, commentaar en meer zijn te bestuderen in de NCV Bijbelstudie App.
“Opdat we Hem beter mogen leren kennen!”
wedie de redder is van alle mensen

KAN DAT WEL, CONCORDANT VERTALEN?

Letterlijk en consequent vertalen klinkt mooi, maar roept ook vragen op. Waarom doen andere vertalingen dat niet? En kan je wel altijd consequent vertalen? En is de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) dan vrij van interpretatie?


Deze vragen worden beantwoord in de uitleg over de vertaalmethode.Van veel van de brieven van Paulus is inmiddels een vertaling verschenen.ARTIKELEN

In blogs en studies wordt voortgebouwd op deze principes. Centraal staat wat er staat geschreven. In blogs worden korte overdenkingen, tips en uitleg over de app en korte stukjes over het vertaalwerk en andere projecten geplaatst. Studies gaan dieper in op Bijbelse thema’s en leggen de uitzonderlijke rijkdom bloot die ons in het evangelie door Paulus wordt gebracht. Voor alles geldt:
onderzoek zelf de Schrift “of deze dingen zo zijn“. (Han 17:11)
Studies
Op zoek naar specifieke blogs of artikelen? Doorzoek de website op een woord, onderwerp of Bijbelvers.

Blijf via de nieuwsbrief op de hoogte blijven van blogs, studies, tips, uitleg en nieuwe publicaties.

BIJBELSTUDIE APP

Ga naar de online Bijbelstudie app om de NCV, het interlineair en bijbehorende commentaren te bestuderen, te zoeken en notities te maken.

OVERAL MEE NAARTOE

Om altijd het Woord te kunnen bestuderen, zijn apps ontwikkeld. Zo heb je de NCV, het interlineair, je notities en meer altijd bij de hand!

NCV Bijbelstudie voor je mobiel of tablet
Get it on Google Play

NCV Bijbelstudie voor Windows of de Mac
English badge