WAT KUNT U VINDEN OP DEZE WEBSITE?

16 Heel de Schrift is God-geademd en nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, tot terechtwijzing, tot de opvoeding, die in gerechtigheid is, 17 opdat de mens van God toebereid is, tot ieder goed werk toegerust.
(2Tim 3 – NCV)
Echter, veel Bijbelvertalingen bevatten menselijke interpretatie, en ook onze eigen blik wordt vaak gekleurd door onze opvattingen. Hoe weten we dan wat er echt geschreven staat? Op deze studie website kunt u een letterlijke, consequente vertaling vinden, de Nederlandse Concordante Vertaling, en daarnaast artikelen, commentaren en studies lezen die u allemaal willen wijzen op Zijn Woord, in het bijzonder op het evangelie van Paulus. De vertaling, studies, commentaar en meer zijn te bestuderen in de NCV Bijbelstudie App.
“Opdat we Hem beter mogen leren kennen!”

HET JAAR VAN DE NCV

We hebben 2019 uitgeroepen tot het jaar van de Nederlandse Concordante Vertaling. Het jaar werd afgetrapt met de lancering van deze website en een interview bij het ND en Groot Nieuws Radio. Daarnaast zal er binnenkort een nieuwe uitgave van de vertaling verschijnen met meer vertaalde brieven, en hebben we ons voorgenomen eind 2019 begin 2020 een proeve van vertaling van het hele Nieuwe Testament te publiceren. Binnenkort zullen de eerste boeken in proeve verschijnen in de app. Ook willen we nog een conferentie van een dag organiseren over de vertaling. Zodra daar meer over bekend is, leest u het hier. Daarnaast is er een serie gestart, waarin we praktisch hebben gekeken hoe je Bijbelstudie kunt doen met de NCV. De eerste avonden zijn al hier en hier terug te luisteren, en de nieuwe data zijn:
  • 9 oktober – Wat is ook al weer ‘de nederwerping’? Of wat bedoelt Paulus met ‘volwassenheid’? Oftewel: hoe doe je woordstudie, en welke bronnen gebruik je dan?
  • 20 november – Mogen vrouwen spreken in de gemeente? Oftewel: wat geldt nog voor nu, hoe ga je om met culturele verschillen?
  • 18 december – Wat is geest? Wat vinden we allemaal over geest en geestelijk? Oftewel: hoe kun je met de App goed de Bijbel doorzoeken?
wedie de redder is van alle mensen

KAN DAT WEL, CONCORDANT VERTALEN?

Letterlijk en consequent vertalen klinkt mooi, maar roept ook vragen op. Waarom doen andere vertalingen dat niet? En kan je wel altijd consequent vertalen? En is de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) dan vrij van interpretatie?


Deze vragen worden beantwoord in de uitleg over de vertaalmethode.Van veel van de brieven van Paulus is inmiddels een vertaling verschenen.ARTIKELEN

In blogs en studies wordt voortgebouwd op deze principes. Centraal staat wat er staat geschreven in , waarbij traditie en menselijke theoriën vermeden worden. In blogs worden korte overdenkingen, tips en uitleg over de app en korte stukjes over het vertaalwerk en andere projecten geplaatst. Studies gaan dieper in op Bijbelse thema’s en leggen de uitzonderlijke rijkdom bloot die ons in het evangelie door Paulus wordt gebracht. Voor alles geldt:
onderzoek zelf de Schrift “of deze dingen zo zijn“. (Han 17:11)
Op zoek naar specifieke blogs of artikelen? Doorzoek de website op een woord, onderwerp of Bijbelvers.

Blijf via de nieuwsbrief op de hoogte blijven van blogs, studies, tips, uitleg en nieuwe publicaties.

BIJBELSTUDIE APP

Ga naar de online Bijbelstudie app om de NCV, het interlineair en bijbehorende commentaren te bestuderen, te zoeken en notities te maken.
iphone afbeelding met NCV Bijbelkstudie App

OVERAL MEE NAARTOE

Om altijd het Woord te kunnen bestuderen, zijn apps ontwikkeld. Zo heb je de NCV, het interlineair, je notities en meer altijd bij de hand!

NCV Bijbelstudie voor je mobiel of tablet
Get it on Google Play

NCV Bijbelstudie voor Windows of de Mac
Get it from Microsoft