Redding

Je bent gered! Maar door wie? En waarvan?
God is je redder.
Je bent gered van de zonde, van de dood, van veroordeling.
Je zou kunnen zeggen, dat God je redt van diverse doodlopende wegen en je op de juiste weg zet.

Ieder mens is in feite vanaf zijn of haar geboorte een sterveling.
Zelfs een baby kan al op zeer jonge leeftijd sterven. Gods Woord maakt inderdaad duidelijk dat alle mensen in een gevaarlijke toestand zijn, waaruit redding nodig is: ze zijn hun hele leven, door de zonde, bezig dood te gaan en daarom missen ze het doel waarvoor ze bestemd waren als Gods schepselen: leven tot eer van Hem! Dit kun je lezen in Romeinen 3:23 :

23 Allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God; Eig.Vert.
(Rom 3:23 – proeve van NCV)

Dus: Iedereen, niemand uitgezonderd, zondigt en mist daardoor de heerlijkheid van God. Moeilijk misschien om zo op het eerste gezicht te begrijpen.
Er is een gezegde dat luidt: waar de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat geldt zeker in Romeinen 3! Na de conclusie, dat alle mensen zondaars zijn en daardoor de heerlijkheid van God derven (of missen), vertelt vers 24 ons, dat zij

om niet (gratis) gerechtvaardigd worden in zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus! Eig.Vert.
(Rom 3:24 – proeve van NCV)

Hier staat zelfs geen ‘redding’, maar ‘vrijkoping’!
Christus koopt ons vrij zoals vroeger slaven op de markt vrijgekocht konden worden. Er werd een prijs betaald en daarna waren ze volkomen vrij! (zie artikel over Rechtvaardiging)

Soms kun je je helemaal niet bewust zijn dat je in een zeer gevaarlijke situatie bent. Stel je voor dat je in een groot hotel bent, in zo’n hoog gebouw van wel 30 verdiepingen. Je hebt een hotelkamer geboekt op de 28e verdieping,  met een haast oneindig uitzicht over de stad en daarbuiten. Maar … terwijl je ’s avonds geniet van het uitzicht over de met veel lichten en lichtjes bezaaide stad, is op de 20e verdieping brand uitgebroken, zonder dat je het weet, een levensgevaarlijke situatie. De brandweer zal snel moeten komen om je eruit te redden.

Ieder mens bevindt zich in zo’n situatie en moet – meestal zonder dat ze dat weten – gered worden. God zegt, dat Hij de redder van alle mensen is. Zo staat het letterlijk in 1Timotheus 4:10.
Opmerkelijk is, dat in diezelfde brief Jezus, Gods Zoon, genoemd wordt als Redder van zondaren.

Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaars te redden, van wie ík de eerste ben. Eig.Vert.
(1Tim 1:15 – proeve van NCV)

Dat is pas redding!
Christus Jezus kwam om zondaars te redden!
God heeft je vrijgekocht door het bloed van Christus op Golgotha!
Dat was de prijs die Hij betaalde om ons vrij te kopen! Hij betaalde met Zijn leven.
Dank Hem daar maar bewust voor, want wij zijn als het ware: ‘op borgtocht vrij’ van een zeer dreigende veroordeling! Op borgtocht wil zeggen dat er iemand voor ons borg staat, omdat Hij weet dat wij zelf nooit in staat zouden zijn om onszelf vrij te kopen! En die persoon is Jezus Christus, die de prijs met Zijn leven betaalde.

Door die vrijkoping is God volgens 1Timotheus 4:10 – zoals wij al zagen – de redder van alle mensen.

(…) die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Eig.Vert.
(1Tim 2:4 – proeve van NCV)

En het geweldige is, dat God ook de macht heeft om die wil door te zetten! Zijn liefde zorgt ervoor, dat precies de juiste weg om dat grote doel te bereiken gegaan wordt. Als je dit leest, weet dan, dat God jouw redder is! Er staat toch duidelijk: alle mensen? Nou, dan ben jij niet uitgezonderd! Gelukkig niet! Die grote God, Die alle mensen op het oog heeft, heeft jou niet uitgezonderd!

We hebben nu al twee soorten redding voorbij zien komen, maar er zijn er zelfs drie die allemaal onderdelen zijn van Gods reddingsactie. Hieronder zetten we die nog even op een rijtje:

Redding van de veroordeling, als gevolg van de zonde in ons leven.
Die veroordeling zou uiteindelijk een definitief einde aan ons leven maken!
Romeinen 1:16 spreekt van het evangelie dat Gods kracht tot redding is.
Door geloof in het werk van Christus aan het kruis voor onze zonden, worden we ons bewust dat er redding van de veroordeling van de zonde is. Dan lezen wij met blijdschap Romeinen 8:1 en weten wij dat er geen veroordeling meer mogelijk is!

Redding van de kracht van de zonde.
Paulus geeft in Romeinen 6 aan, dat we samen met Christus zijn gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt uit de dood om in een nieuw leven te wandelen (lees de verzen 2-8).
Dus: niet langer als een slaaf onder de zonde, maar echt vrij om voor Hem en tot eer van Hem, onze redder, te leven! (Lees dat hoofdstuk eens aandachtig door!)

Redding van de aanwezigheid van de zonde.
Dat zal gebeuren, als Hij als redder uit de hemel komt om ons op te halen (Romeinen 13:11; Filippenzen 3:20,21). Dan ontvangt de gelovige een vernieuwd lichaam, aangepast aan de nieuwe omgeving, hij zal zelfs het evenbeeld zijn van de Zoon!! (Romeinen 8:28-30).

Ed van Brummen
Herschreven uit: “Mededelingen voor reizigers”

Verwante onderwerpen:

redding
Deel met anderen