De waarde van het Woord

Wij mensen zijn in ons leven op zoek naar waarheid, maar komen er vaak achter dat wat we voor waar hielden, toch anders blijkt te zijn. Zelfs de wetenschap, die vaak wordt gepresenteerd als de waarheid, houdt vast aan wat de meerderheid van de wetenschappers vindt, totdat het tegendeel bewezen wordt. Er worden enorm knappe prestaties neergezet, maar niets daarvan komt in de buurt van de perfectie die God heeft gelegd, tot in de kleinste organismen. Beseffen wij wel hoe bijzonder het is als die God, die alles gemaakt heeft, er vanaf het begin was en het einde al verkondigd heeft, dat Hij ons Zijn Woord geeft?

De Bijbel of liever de heilige Schrift, Gods Woord, is het kostbaarste bezit dat de mensheid heeft. We kunnen schatten verzamelen en onmetelijke rijkdom op aarde vinden, maar het is niets in vergelijking met de waarde van Gods Woord. Zodra we sterven, heeft die aardse rijkdom geen waarde meer, maar het Woord verliest zijn waarde nooit. En komt aardse rijkdom ook maar in de buurt van de waarde van Zijn wijsheid of de kennis van Zijn liefde?

In 2Tim 3:16,17 lezen we iets bijzonders over het Woord:

Hier wordt onomwonden gezegd dat alles in de Bijbel God-geademd is; of, zoals wij zouden zeggen: door God geïnspireerd. Het is met recht Gods Woord. Alles wat daarin staat is nuttig. Het onderwijst ons over wie God is en wat onze eigen plek in dat alles is. Het kan gebruikt worden om aan te tonen of iets goed is of niet, of iets waar is, en kan vervolgens gebruikt worden om terecht te wijzen. Het voedt ons op, door ons te leren hoe God wil dat we zouden wandelen. Het leert ons de rechtvaardigheid van God, die ook ons wordt toegekend, en hoe we dan ons oude leven achter ons laten en nu in dienst van God staan. Het leert ons hoe door Jezus Christus verzoening tussen God en mens tot stand kwam. Het woord doet dit alles, om ons klaar te maken en alles in handen te geven voor de goede werken, die God voor ons bereid heeft.

We zouden simpelweg moeten geloven, dat de Bijbel inderdaad Gods woord is. Het is niet het woord van mensen, geen bundel ‘verhalen’, maar het is Zijn Woord dat Hij door mensen heen heeft gesproken. En je zult ervaren, hoe langer je de Bijbel bestudeert, hoe dieper en rijker Zijn boodschap wordt. Steeds weer blijkt het beter in elkaar te zitten en toont het ons dat God nóg groter is dan wij dachten. Ieder mens is beperkt in zijn kennen en vermogens, en geen mens zal dus ooit in staat zijn heel de Bijbel in als zijn perfectie te doorgronden. Steeds weer stuiten we op iets nieuws, wordt ons hart en denken verruimt, leren we God weer iets beter kennen.

Dat is ook waar het uiteindelijk allemaal om draait: God openbaart zich door zijn Woord. In de loop van de geschiedenis leren we in zijn handelen met Israël steeds een nieuw aspect van Hem kennen. Dit alles culmineert in de Zoon, die het Beeld van God is, en door wie we God daadwerkelijk leren kennen. Paulus schat de waarde daarvan zo hoog in, dat hij alles wat hij verworven en bereikt had opgeeft en alles prijsgeeft, zodat hij Christus kon winnen, en Hem leren kennen. Beseffen wij ook dat de waarde van het Woord al onze bezittingen overstijgt? Hebben we er alles voor over Hem te leren kennen? Is het ons voornaamste streven? Is dat inderdaad onze tijd en energie waard? Of laten we ons meeslepen door alles wat op aarde onze aandacht vraagt?

Als Gods woord zo perfect is en zo’n grote waarde heeft, zou dat ons ervan moeten weerhouden daaraan zelf iets toe te voegen, in te leggen of als ‘achterhaald’ te beschouwen. In preken en studies zou het moeten draaien om wat het Woord zegt, niet wat wij daaraan toevoegen of ervan vinden. Verlangt u er niet naar te weten wat er echt staat geschreven, en niet wat er door menselijke uitleg in sommige vertalingen van is gemaakt? We zouden duidelijk onderscheid gaan zien tussen menselijke belijdenissen en geschriften, die nooit dezelfde waarde en perfectie kunnen hebben als Gods Woord. Alles is ondergeschikt aan de vraag: ‘wat zegt God in Zijn Woord hierover?’

Dat is nu precies wat de Nederlandse Concordante Vertaling beoogt! De concordante vertaalmethode is erop gericht de interpretatie van de vertaler zoveel mogelijk buiten de vertaling te houden, door via strikte regels te vertalen.

Een voorbeeld: het Griekse woord psukhēψυχη is in Nederlandse Concordante Vertaling consequent met ‘ziel’ weergegeven. In de NBG-vertaling behalve met ‘ziel’ ook met: hart, leven, levend, man, mens en wezen, terwijl die woorden ook voor andere Griekse woorden zijn gebruikt. Hoe kan je dan nog weten wat God over ‘ziel’ te zeggen heeft?

En met de hulp van de computer kunnen we sneller en consequenter vertalen en de vertalingen bestuderen. In een oogwenk kunnen we alle vindplaatsen van een woord opzoeken en nalopen. Speciaal hiervoor is de NCV Bijbelstudie app ontwikkelt, waarin de vertaling, commentaren, interlineair en meer bestudeerd kunnen worden, opdat we iets van de rijkdom van de woorden van God mogen gaan zien, en niet blijven hangen in menselijke wijsheid. Laten we bovenal God bidden om wijsheid en inzicht, en God danken voor Zijn Woord!

Thijs Amersfoort

Verwante onderwerpen:

Bijbel
Woord van God
Deel met anderen