Hoe word je gered?

Er is maar weinig echt gratis in ons leven. Als je een baan hebt, krijg je geld, maar je moet eerst hard ervoor werken. Wil je iets eten? Een filmpje kijken? Een nieuwe telefoon? Je kan alles krijgen, maar overal moet je iets voor geven. Zelfs als iets gratis lijkt, moet je er vaak toch nog iets voor geven: een beetje tijd, moeite of wat persoonlijke informatie. Het zit dus heel erg in ons mensen dat we iets willen doen voor iets dat we krijgen. Sterker nog, als iemand ons zomaar een stapel geld zou willen geven, worden we achterdochtig. Er is vast iets mis met het geld, of hij zegt wel dat het gratis is, maar straks moet ik ineens toch iets geven…

Als het gaat over God die ons redt, dan gaat het om iets veel belangrijkers dan geld, eten of een telefoon. Het gaat om leven, redding van schuld en van de werking van zonde in ons leven. Toen de zonde, letterlijk “doel missen”, de wereld in kwam, kwam daardoor ook de dood in de wereld. Daardoor wordt ons leven ook beheerst. We maken voortdurend fouten, schieten tekort en missen ons doel. Bovendien worden we er vaak mee geconfronteerd dat we sterfelijk zijn, zeker als er ergens weer een grote ramp is gebeurd. We moeten gered worden van zonde en dood! ‘God wil dat ieder mens gered wordt en de waarheid leert kennen’, schrijft Paulus in 1Tim 2:4. Automatisch denken we dan: ‘geweldig, maar wat moet ik daarvoor doen?’

Veel stukken uit de Bijbel gaan over hoe God wil dat mensen hun leven leiden. Hij heeft zelfs de wet gegeven met daarin de belofte: wie alles doet wat in de wet staat, zal daardoor leven. ‘Mooi,’ dachten de Israëlieten, ‘dan weten wij wat we moeten doen, we gaan aan de slag.’ Heel begrijpelijk, maar ze zagen niet dat ze het op eigen kracht niet konden. We maken als mens altijd wel een foutje. Zodra dat gebeurt, voldoe je al niet meer aan Gods eisen. Paulus zegt dan ook over het volk dat ze het op eigen kracht probeerden, en niet inzagen dat de wet gegeven was, juist om te laten zien dat de mens het zelf niet kan.

Hoe kunnen we dan gered worden? Wat moeten we doen? Als Paulus verder gaat in Romeinen 4, geeft hij het voorbeeld van Abraham. God beloofde hem dat hij een groot nageslacht zou krijgen, terwijl hij al oud was en nog geen kinderen had. Maar Abraham geloofde Gods belofte, en daarom rekende God hem als een rechtvaardige. ‘Aha!’ zal je dan misschien uitroepen, ‘dus ik moet geloven! Dan voldoe ik aan Gods eisen en ben ik dus gered.’ En vaak lezen we ook dat we zijn gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Dus: we hoeven alleen maar voor Jezus te kiezen, dan zijn we gered. Het is helemaal gratis, je hoeft niets te doen! Nouja, één ding dus, je moet geloven, toch?

Als je gaat kijken naar wat er letterlijk staat, dan zal je zien dat er eigenlijk iets anders staat: ‘door het geloof van Christus’. Het hangt dus zelfs niet af van ons geloof. Hij geloofde; Hij ging aan het kruis en vertrouwde erop dat Zijn Vader Hem zou opwekken. Daardoor zijn we gerechtvaardigd, zonder enige voorwaarde waar we aan moeten voldoen. En daarom is het echt gratis, er is niets van onszelf bij. Genade! Zoals Paulus schrijft in Efeze 2:

8 Want in genade zijn jullie gered, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, 9 niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. NCV
(Efe 2:8-9 – NCV, bewerkt)

Nog duidelijker is dit als Paulus in Romeinen 8:29,30 opsomt welke weg God met gelovigen gaat: Hij kent ze van tevoren, Hij kiest ons uit, Hij roept ons om te gaan geloven, Hij rechtvaardigt ons en zal ons verheerlijken. Alles is Gods werk, alleen Hem komt de eer toe. Het hangt er niet van af of iemand zijn best doet, ook niet of iemand graag gered wil worden, maar, zo lezen we, van God die zich over ons ontfermt. Hoe bijzonder is dat! We zouden uit ons zelf misschien best een eind komen, maar we zouden nooit in de buurt komen van de standaarden die God van ons vraagt. Daarom doet God het zelf. Hij stuurde Zijn zoon, Hij gaf ons het geloof, Hij rechtvaardigt ons en redt ons. Wie in Christus is, heeft de dood niet als eindpunt, maar mag op leven rekenen. Dat is een geestelijk feit, een geestelijke waarheid, een garantie die God ons door genade geeft. Hem komt de dank en de eer toe!

Thijs Amersfoort
Deels herschreven uit: “Mededelingen voor reizigers”

Verwante onderwerpen:

redding
geloof
Deel met anderen