Redding van alle mensen

4. De vijf eonen of tijdperken

Gods heerlijkheid moet tot uitdrukking kunnen komen, aan het daglicht kunnen treden. De Zoon, de afstraling van deze heerlijkheid (Hebreeen 1:2) voert dit goddelijke raadsbesluit uit. Hij is Gods Woord en Openbaring (Johannes 1:1). Door Hem en met het oog op dit doel maakte God de eonen. Er is ooit een tijd geweest, dat er …

4. De vijf eonen of tijdperken Lees verder »

Dingen die te denken geven

Na een evangelisatiebijeenkomst bracht ik een huisbezoek aan een man, van wie kinderen gered waren tijdens de bijeenkomsten. Ik vroeg hem of hij Christus wilde aannemen als zijn persoonlijke Redder. Hij staarde naar de grond. Ik hoopte vurig dat hij “ja!” zou antwoorden. Toen keek hij op en gaf een antwoord dat mij aan het …

Dingen die te denken geven Lees verder »

Is er een hel?

De hel is een begrip waar veel gelovigen mee worstelen. Als God liefde is, waarom bestaat er dan zoiets als een hel? Maar, als we de Bijbel openslaan, dan valt je misschien al gauw iets vreemds op. Als je in een NBV vertaling naar het woord ‘hel’ zocht, dan ben je hem niet tegenkomen. Was …

Is er een hel? Lees verder »

Hoe word je gered?

Er is maar weinig echt gratis in ons leven. Als je een baan hebt, krijg je geld, maar je moet eerst hard ervoor werken. Wil je iets eten? Een filmpje kijken? Een nieuwe telefoon? Je kan alles krijgen, maar overal moet je iets voor geven. Zelfs als iets gratis lijkt, moet je er vaak toch …

Hoe word je gered? Lees verder »

Hoe lang is eeuwig?

Eeuwig is een gek woordje. We gebruiken het voor veel verschillende periodes. Soms duurt het wachten op iemand bij de winkel al eeuwig, terwijl er misschien een kwartier verstreken. Een andere keer duurt iets al jaren voort. Slechts zelden gebruiken we het iets voor dat echt eindeloos is, we gebruiken het vooral als iets voor …

Hoe lang is eeuwig? Lees verder »

Geloof

“Eerst zien, dan geloven!” – hoor je weleens zeggen. Mensen vinden het vaak lastig om te geloven. Misschien vind jij dat ook wel. Als een mens iets zegt, moet degene met wie hij of zij in gesprek is beslissen of hij het gelooft of niet. Of het ook waar is, zal nog moeten blijken.  Als …

Geloof Lees verder »