Terugkomst en opname

Dingen die te denken geven

Na een evangelisatiebijeenkomst bracht ik een huisbezoek aan een man, van wie kinderen gered waren tijdens de bijeenkomsten. Ik vroeg hem of hij Christus wilde aannemen als zijn persoonlijke Redder. Hij staarde naar de grond. Ik hoopte vurig dat hij “ja!” zou antwoorden. Toen keek hij op en gaf een antwoord dat mij aan het …

Dingen die te denken geven Lees verder »

Hoe zit het met de hemel?

We geloven dat we als we sterven en weer opstaan, naar de hemel zullen gaan. Maar wat is de hemel? Sommigen denken dan aan een troon waar God op zit, omringd door engelen die harp spelen en een groot koor dat voor Hem zingt, of aan een plek waar we alles kunnen krijgen wat we …

Hoe zit het met de hemel? Lees verder »

De opname van de gemeente

Een belangrijk onderdeel van ons geloof is dat het niet stopt als we sterven. De dood is niet het eindpunt. Eens zullen we weer levend worden. Maar wat gebeurt er dan? Als je aan gelovigen deze vraag voorlegt, krijg je verschillende antwoorden. Sommigen verwachten het koninkrijk binnen te gaan, zoals Jezus dat verkondigde aan het …

De opname van de gemeente Lees verder »

De aanwezigheid van de Heer

De terugkeer van de Heer Jezus Christus wordt vaak de komst van de Heer genoemd. Net zoals bij veel onderwerpen in de Schrift, is de verwarring hier groot. Dit is het gevolg van het niet recht snijden van het woord van de waarheid, zoals Paulus in 2Timotheus 2:15 schrijft. Het is een van de principes om Gods …

De aanwezigheid van de Heer Lees verder »

Gered uit de komende verontwaardiging

1Thessalonicenzen 1:10 In de NBG vertaling 1951 [NBG51], de Statenvertaling [SV] en de herziene Statenvertaling [HSV] wordt het voorzetsel ‘uit’ in ‘Gered uit de komende verontwaardiging’ 1Thess. 1:10 [NCV] niet vertaald met ‘uit’, maar met ‘van’: (…)  Jezus, Die ons verlost van de komende toorn Eig.Vert. (1Thes 1:10 – NBG) We lezen we in Romeinen 5:9 : Veel meer zullen …

Gered uit de komende verontwaardiging Lees verder »

De laatste bazuin

We lezen de uitdrukking ‘de laatste bazuin’ in 1Corinthiers 15:51,52: zie, ik vertel jullie een geheimenis: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin…    Eig.Vert. (1Kor 15:51-52 – HSV) Regelmatig raken gelovigen in verwarring, omdat in het boek Openbaring …

De laatste bazuin Lees verder »

Vóór de verontwaardiging gered

God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de verontwaardiging Eig.Vert. (Rom 5:8-9 – NBG-51) Menselijke liefde is gericht op prettige eigenschappen en sympathie van anderen. Daarom is die liefde …

Vóór de verontwaardiging gered Lees verder »

De Grote Ommekeer (2)

Zie, een geheimenis zeg ik aan jullie: wij allen zullen niet te rusten worden gelegd, wij allen zullen echter veranderd worden, in een ondeelbaar moment, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want Hij zal de bazuin steken en de doden zullen opgewekt worden, onverderfelijk, en wij zullen veranderd worden. Eig.Vert. (1Cor 15:51-52 – proeve …

De Grote Ommekeer (2) Lees verder »