UR 2015 kwartaal 2

De vastgestelde ‘feesten’: Pascha, Feest van het Ongezuurde brood en het Beweegoffer

Waar ging het ook alweer om? De vorige keer hebben we gezien, dat Ieue (Jahweh) aan de Israëlieten drie groepen van vastgestelde tijden (feesten) gaf om te houden:  Lev.23 en Deut. 16:1-17 In de eerste maand Nisan het Pascha, het Feest van ongezuurd brood én het Beweegoffer. Nadat er vijftig dagen zijn geteld: het Wekenfeest In …

De vastgestelde ‘feesten’: Pascha, Feest van het Ongezuurde brood en het Beweegoffer Lees verder »

Gods goede bericht

Christus stierf voor onze zonden, Hij werd begraven en Hij is ten derden dage opgewekt Eig.Vert. (1Kor 15:3-4 – proeve van NCV) Op het moment dat iemand geboren wordt, begint ook al het stervensproces. Velen worden zeer oud, honderd jaar en zelfs meer, maar eens is ook hun leven ten einde. Daarom zijn er zo …

Gods goede bericht Lees verder »

Profetie, kruis en opstanding

Het lijden, de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus zijn uitgebreid beschreven in Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes. Zij schreven dit uit eigen waarneming of direct uit de mond van ooggetuigen, uit de eerste hand. Het is meer dan de moeite waard je te verdiepen in deze dingen, gebeurtenissen, die beslissend waren …

Profetie, kruis en opstanding Lees verder »

De Grote Ommekeer (2)

Zie, een geheimenis zeg ik aan jullie: wij allen zullen niet te rusten worden gelegd, wij allen zullen echter veranderd worden, in een ondeelbaar moment, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want Hij zal de bazuin steken en de doden zullen opgewekt worden, onverderfelijk, en wij zullen veranderd worden. Eig.Vert. (1Cor 15:51-52 – proeve …

De Grote Ommekeer (2) Lees verder »

De Grote Ommekeer (1)

De overwinning waarvan Paulus in 1Corinthiers 15:54 spreekt, is al heel vroeg door God aangekondigd, al aan de eerste mensen: “en naar jouw man zal jouw ommekeer zijn” (Genesis 3:16). Zo staat het niet in de gangbare Bijbelvertalingen, wél in de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Schrift door rabbijnen, van ruim 2000 …

De Grote Ommekeer (1) Lees verder »