Gods goede bericht

Christus stierf voor onze zonden, Hij werd begraven en Hij is ten derden dage opgewektEig.Vert.
(1Kor 15:3-4 – proeve van NCV)

Op het moment dat iemand geboren wordt, begint ook al het stervensproces. Velen worden zeer oud, honderd jaar en zelfs meer, maar eens is ook hun leven ten einde. Daarom zijn er zo veel slechte, droevige, verdriet brengende berichten op de wereld.
Ongeveer 2000 jaar geleden deed God iets, wat Hem de gelegenheid bood ons een goed bericht, een blijde boodschap, te vertellen. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon op deze aarde, opdat Hij voor onze zonden aan het kruis zou sterven en na drie dagen uit de dood kon worden opgewekt.
Dit offer heeft onvermoede zegeningen tot gevolg, die in het woord van God aan ons onthuld worden als een boodschap, die ons allen gelukkig maakt.
Wat God ons meedeelt, is het feit, dat de dood eens definitief buiten werking wordt gesteld, omdat Christus door Zijn offer de voorwaarde daarvoor geschapen heeft. Verder zegt God tegen ons, dat wij gered worden, als wij deze boodschap geloven.

Als jij … in je hart gelooft, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, dan zal je gered wordenEig.Vert.
(Rom 10:9 – proeve van NCV)

Zelfs als wij sterven, heeft dit evangelie, dit goede bericht, een blijvende waarde; want wij zullen weer levend gemaakt worden voor een nieuw leven in heerlijkheid. God geeft ons nieuw leven. Maar Gods goede bericht eindigt niet met deze belofte. Nu al wordt ons leven iedere dag gezegend, zodat wij ons voortdurend over onze redding kunnen verheugen, en wij dagelijks de redding beleven als een voorproef van wat ons in de toekomst wacht.
Dat is niet gewoon zomaar een goed bericht, het is de allerbeste boodschap die er is. Het is Gods evangelie!

D.H. Hough.
Unausforschlicher Reichtum. 1983/6.
Vertaling: ajjj.

Verwante onderwerpen:

evangelie
Deel met anderen