Kruis en opstanding

Eenheid door kruisiging

Dood door kruisiging is de basis van eenheid in het gezamenlijk-lichaam van Christus. Alle andere methodes zullen verdeeldheid brengen. Doop is een goed voorbeeld. Dat verenigde de gelovigen van de Besnij­denis in de periode van Handelingen. De proseliet Cornelius werd ook door de (water)doop met hen verenigd. Hand.10:47,48 Paulus was zelf gedoopt Hand.19:10 en doopte anderen. Waarom ging hij …

Eenheid door kruisiging Lees meer »

Op de derde dag opgestaan

De opstanding op de derde dag aan de hand van schaduwbeelden voorzegd Onze Heer Zelf heeft het uitspuwen van Jona door de vis vergeleken met Zijn opstanding (Matteus 12:40). Paulus zegt nadrukkelijk, dat Hij ’naar de Schriften’ op de derde dag opgewekt werd (1Korintiers 15:4). Hieruit blijkt duidelijk, dat het moment van de opstanding al …

Op de derde dag opgestaan Lees meer »

Waarom het kruis?

Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs dat het woord van het kruis dwaasheid is voor hen die niet geloven 1Kor 1:18. Dit is waar, leg maar eens aan iemand die niet gelooft uit dat één van de belangrijkste dingen van jouw geloof is dat een man 2000 jaar geleden als misdadiger werd gespijkerd …

Waarom het kruis? Lees meer »

Gethsemane

Wat is de naam Gethsemane (Olijfpersbak) enorm van toepassing! In het Hebreeuws spreekt het van de olijf, de bron van licht. Het zegt ook iets over de druk, die nodig is om de olijfolie te produceren. Tevens spreekt het van de persbak waardoor die olie liep. Het is een perfect beeld van de bijzonder zware geestelijke druk waar …

Gethsemane Lees meer »

De dood van het kruis

De dood betekent vernedering, in welke vorm hij ook maar intreedt. Dood is onafscheidelijk verbonden met zonde. Voor Christus, Die niet alleen overvloedig leven in Zichzelf had, maar ook doden in het leven terugriep, was de smaad nog veel groter. Wij weten, dat Zijn dood volkomen vrijwillig was. De Joden noch de Romeinen konden Hem …

De dood van het kruis Lees meer »

Christus behaagt Zichzelf niet

Romeinen 15:3 Alles wat een mens zich maar zou kunnen wensen, heeft Christus opgegeven om Zijn God en Vader te behagen. Hij bezat de hoogste eer en heerlijkheid; het aan God gelijk zijn behoorde Hem toe; Hij was in de vorm van God. Dit alles heeft Hij afgelegd om Gods wil te doen. Fil. 2:6-7 Hij, Die …

Christus behaagt Zichzelf niet Lees meer »

Opstanding – ontdekkingen

In Johannes 20:1-10 lezen wij over Maria, Petrus en een andere discipel van de Heer. Maria ontdekt, dat de Heer was weggenomen, vroeg in de ochtend van één van de sabbatten. Joh. 20:1 Ze ging naar het graf, toen het nog donker was. vs.1 (En het was ook nog wat donker in haar hart.) Door verdriet overmand vs.11 zegt ze tegen …

Opstanding – ontdekkingen Lees meer »

Profetie, kruis en opstanding

Het lijden, de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus zijn uitgebreid beschreven in Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes. Zij schreven dit uit eigen waarneming of direct uit de mond van ooggetuigen, uit de eerste hand. Het is meer dan de moeite waard je te verdiepen in deze dingen, gebeurtenissen, die beslissend waren …

Profetie, kruis en opstanding Lees meer »

De Grote Ommekeer (1)

De overwinning waarvan Paulus in 1Corinthiers 15:54 spreekt, is al heel vroeg door God aangekondigd, al aan de eerste mensen: “en naar jouw man zal jouw ommekeer zijn” (Genesis 3:16). Zo staat het niet in de gangbare Bijbelvertalingen, wél in de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Schrift door rabbijnen, van ruim 2000 …

De Grote Ommekeer (1) Lees meer »