UR 2022 nummer 3

Gever en Ontvanger

God, de Vader, en Christus, het Beeld van de Onzichtbare, staan onderling in relatie van Gever en Ontvanger. God gaf de Zoon de woorden, die Hij uitsprak. Hij gaf de geest, waarmee Jezus deze woorden doorgaf én de discipelen die ze hoorden.  Later gaf God Hem grote macht, de troon en Zijn heerlijkheid. Dit zijn …

Gever en Ontvanger Lees meer »

Vastgestelde tijden van Jahweh: Sabbat, sabbatten (deel 2)

Specifieke Griekse aanduidingen (vervolg) De dag van de sabbatten en de tussen(liggende) sabbat De uitdrukking dag van de sabbatten komt nog twee keer voor in de Schrift (Handelingen 13:14; 16:13). Eerst zijn het Paulus en de zijnen in Pisidië, aan wie in de synagoge verzocht werd: ‘Mannen, broeders, indien er in u een woord van vertroosting is voor het volk, zeg …

Vastgestelde tijden van Jahweh: Sabbat, sabbatten (deel 2) Lees meer »

In Hem (3)

Ook de satan (vervolg)In de vorige UR, waarin de plaats van de satan werd besproken, eindigden wij met de woorden: ‘satan is een grote denker en vragensteller. Met zijn vraag plaatst hij voor het eerst tegenover het Ja van God een Nee. Hiermee werd duidelijk, dat er behalve het licht ook duisternis bestaat.Wat in Eden gebeurde, …

In Hem (3) Lees meer »

Koning Hizkia en de woorden van Sanherib

Koninkrijk Israël (10 stammenrijk) onder de voet gelopen. Bij het einde van het leven van Koning Salomo gebeurde het dat zijn hart werd meegevoerd door de afgoden van zijn vele vreemde vrouwen in het paleis. Daarbij bouwde hij hoogten ter verering van die afgoden, waaronder voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. 1Kon.11:7  ‘Derhalve werd de HERE vertoornd op Salomo, …

Koning Hizkia en de woorden van Sanherib Lees meer »

Eenheid door kruisiging

Dood door kruisiging is de basis van eenheid in het gezamenlijk-lichaam van Christus. Alle andere methodes zullen verdeeldheid brengen. Doop is een goed voorbeeld. Dat verenigde de gelovigen van de Besnij­denis in de periode van Handelingen. De proseliet Cornelius werd ook door de (water)doop met hen verenigd. Hand.10:47,48 Paulus was zelf gedoopt Hand.19:10 en doopte anderen. Waarom ging hij …

Eenheid door kruisiging Lees meer »