Gethsemane

Wat is de naam Gethsemane (Olijfpersbak) enorm van toepassing! In het Hebreeuws spreekt het van de olijf, de bron van licht. Het zegt ook iets over de druk, die nodig is om de olijfolie te produceren. Tevens spreekt het van de persbak waardoor die olie liep. Het is een perfect beeld van de bijzonder zware geestelijke druk waar onze Heer onder stond, toen Hij Zijn God smeekte:

Neem deze drinkbeker van Mij weg! Eig.Vert.
(Luk 22:42 – HSV)

Daar druppelde niet alleen bloed vanaf Zijn gekwelde voorhoofd op aarde, maar daarmee kwam ook de olie.

Het licht dat door deze diep indringende gebeurtenis op Gods hart viel, wordt alleen door het lijden van het kruis overtroffen. Het heeft aan miljoenen mensen licht gegeven. Het zal blijven schijnen door al de eonen heen, totdat al Gods intelligente schepselen1 de lichtstralen ervan hebben opgevangen.

Welke andere plaats had beter kunnen zijn dan deze locatie, een olijfpersbak, waar de verbroken olijven voor het licht zorgden, dat elk huis door de nacht heen verlicht?

1. mensen en geesten [– Vert.]

Knoch, A.E. (1949), Gethsemane.
Unsearchable Riches, XL4, pp. 180-181
(Vertaald door: Date Gorter)

Deel met anderen