Om mee te beginnen

Basisartikelen

Redding

Je bent gered! Maar door wie? En waarvan? God is je redder. Je bent gered van de zonde, van de dood, van veroordeling. Je zou kunnen zeggen, dat God je redt van diverse doodlopende wegen en je op de juiste weg zet. Ieder mens is in feite vanaf zijn of haar geboorte een sterveling. Zelfs …

Redding Lees verder »

Wat is genade?

Genade: in een gesprek over de Bijbel is de kans groot dat dit woord wel voorbij komt. Het is een belangrijk thema in de Bijbel, misschien wel het belangrijkste. Maar wat is genade dan precies? Voor wie is het? En waarom is er eigenlijk genade? Laten we eerst is kijken naar het woord zelf in …

Wat is genade? Lees verder »

Wat is aan ons geschreven?

Als een brief voor de buurman bij jou in de brievenbus komt, dan kan het best interessant en leerzaam zijn om die brief te lezen. Maar het zou niet wijs zijn om wat er in die brief aan je buurman geschreven is, allemaal op jezelf te betrekken. Als er een rekening naar je buurman wordt …

Wat is aan ons geschreven? Lees verder »

Waarom het kruis?

Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs dat het woord van het kruis dwaasheid is voor hen die niet geloven 1Kor 1:18. Dit is waar, leg maar eens aan iemand die niet gelooft uit dat één van de belangrijkste dingen van jouw geloof is dat een man 2000 jaar geleden als misdadiger werd gespijkerd …

Waarom het kruis? Lees verder »

Hoe zit het met de hemel?

We geloven dat we als we sterven en weer opstaan, naar de hemel zullen gaan. Maar wat is de hemel? Sommigen denken dan aan een troon waar God op zit, omringd door engelen die harp spelen en een groot koor dat voor Hem zingt, of aan een plek waar we alles kunnen krijgen wat we …

Hoe zit het met de hemel? Lees verder »

Verzoening

Als twee partijen, die eerst vijanden van elkaar waren, bij elkaar komen en weer vrede sluiten, dan noemen we dat verzoening. Verzoening hoeft niet altijd van twee kanten te komen. Soms wil de ene een ruzie wel bijleggen, maar blijft de andere boos. Dan heb je éénzijdige verzoening. Misschien ken je het verhaal wel van …

Verzoening Lees verder »

Rechtvaardigheid

Een groot thema in de Bijbel is rechtvaardigheid. Maar wat is het eigenlijk? Je kan ‘rechtvaardig’ het beste omschrijven als ‘voldoen aan een wet of maatstaf’. Zo gebruiken we het woord ook. Als we vinden dat iets onrechtvaardig is, dan bedoelen we vaak dat iets niet gaat zoals het hoort, iets gaat niet volgens de …

Rechtvaardigheid Lees verder »

Liefde

Er zijn zoveel dingen die we graag zouden willen: rijk zijn, succes hebben, slim zijn enz. We kunnen daar heel veel tijd en energie aan besteden, maar wat is nu echt belangrijk? Als je zou moeten kiezen tussen dat of de liefde, wat kies je dan? Zou het niet geweldig zijn om alle talen van …

Liefde Lees verder »

Jezus Christus

Wie is Jezus? Veel mensen hebben zich dat al afgevraagd. Sommigen dachten dat Hij een revolutionair persoon was, iemand die een opstand leidde tegen de Romeinse overheersing van het Joodse volk in het begin van onze jaartelling. Anderen denken dat Hij een heel goed en voorbeeldig mens was, die helaas gekruisigd werd. Weer anderen vinden …

Jezus Christus Lees verder »

Is er een hel?

De hel is een begrip waar veel gelovigen mee worstelen. Als God liefde is, waarom bestaat er dan zoiets als een hel? Maar, als we de Bijbel openslaan, dan valt je misschien al gauw iets vreemds op. Als je in een NBV vertaling naar het woord ‘hel’ zocht, dan ben je hem niet tegenkomen. Was …

Is er een hel? Lees verder »