Grote vraagstukken

Grote Christelijke vraagstukken

Het voorbestaan van Christus

In discussie over het Grieks van Filippenzen 2 Recentelijk sprak onze broeder André Piet in een van zijn spreekbeurten over Filippenzen 2. Dit is een tekst die normaliter wordt gezien als één van de duidelijkste teksten die spreekt over het voorbestaan van Christus, met een duur woord: de pre-existentie van Christus. Niet alleen gelovigen, mat …

Het voorbestaan van Christus Lees meer »

Geloof na de dood? In reactie op Raymond R. Hausoul – deel 2

Zoals ik in mijn vorige artikel schreef, is het bezwaar van Raymond R. Hausoul terecht, dat als geloof een voorwaarde is voor redding, rechtvaardiging en verzoening, en ik beweer dat uiteindelijk iedereen gered wordt, dit zou betekenen dat ongelovigen na hun dood tot geloof komen, en daar spreekt de Bijbel niet over.  Sterker nog, ik …

Geloof na de dood? In reactie op Raymond R. Hausoul – deel 2 Lees meer »

Eeuwig leven langer dan eeuwige straf? In reactie op Raymond R. Hausoul – deel 1

Raymond R. Hausoul zette in een tweede reactie ons gesprek voort over de hel, in een reactie op mijn vorige artikel waarin ik verder uiteenzette waarom ik geloof dat eens alle mensen gered worden, en ongelovigen niet eindeloos verloren gaan. Daar hij aangaf zelf niet meer te reageren op CIP, en een derde artikel van …

Eeuwig leven langer dan eeuwige straf? In reactie op Raymond R. Hausoul – deel 1 Lees meer »

Gaan gelovigen voor eeuwig verloren? In reactie op Raymond R. Hausoul

Naar aanleiding van mijn eerdere artikel op CIP.nl waarin ik betoogde dat de Bijbel leert dat uiteindelijk iedereen gered wordt verscheen een reactie van Raymond R. Hausoul. Graag zet ik met dit artikel het gesprek voort. Hoe lang is eeuwig? Eeuwig leven, eeuwige God? Net zoals ‘eeuwige God’ niet automatisch betekent dat God eindig is …

Gaan gelovigen voor eeuwig verloren? In reactie op Raymond R. Hausoul Lees meer »

8. De drie dagen

Drie totaal verschillende perioden volgen op de zondeval van de mens. De eerste twee moeten de schade weer herstellen. Aanvankelijk liet God de mens de vrije hand, opdat deze bewijzen zou, wat Hij vermocht. Dit is de ‘dag van de mens’. Deze loopt ten einde als IEUE, de God van Israël, de zaak in handen neemt. Dan …

8. De drie dagen Lees meer »

7. De vier regeerders

ZondeDe zonde voert heerschappij door de dood van Adam tot Mozes (Romeinen 5:14 e.v.). Adams geestelijke leven kon bestaan door de tegenwoordigheid en de gunst van de Heer. Toen Deze Zich in de hemel terugtrok, werd de mens ongevoelig voor Hem. Wat op zijn leven een stempel drukte was niet de nabijheid Gods, maar Diens …

7. De vier regeerders Lees meer »

6. De zeven dagen

Vanaf de nederwerping van de eerste aarde (Genesis 1:2) tot en met haar herstel (Genesis 2:2) tellen wij zeven dagen. Het volgende is geen ‘scheppingsverhaal’, maar het verslag van het herstel van de schepping nadat de eerste schepping in verval geraakt was. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel meldt ons drie verschillende scheppingen. Elke schepping was volkomen, …

6. De zeven dagen Lees meer »

5. De twaalf perioden van beheer

Zo werd in het beheer van Noach aan de mensen volmacht gegeven om recht te doen gelden en bestuursvormen in te stellen, die staande gehouden werden door rechtspraak. Het misbruik van deze autoriteit leidde tenslotte tot de Babylonische ballingschap. De hoofdgedachte is bestuur, handhaving en beheer. Een groot deel van de verwarring, die in de …

5. De twaalf perioden van beheer Lees meer »

4. De vijf eonen of tijdperken

Gods heerlijkheid moet tot uitdrukking kunnen komen, aan het daglicht kunnen treden. De Zoon, de afstraling van deze heerlijkheid (Hebreeen 1:2) voert dit goddelijke raadsbesluit uit. Hij is Gods Woord en Openbaring (Johannes 1:1). Door Hem en met het oog op dit doel maakte God de eonen. Er is ooit een tijd geweest, dat er …

4. De vijf eonen of tijdperken Lees meer »