Gods plan en vrije wil

Onze blik op God

Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Eig.Vert. (Rom 11:36 – proeve van NCV) Hoeveel bewegingsvrijheid hebben wij dan eigenlijk? Hebben wij van God een vrijbrief gekregen om naar goeddunken te handelen? Volstrekt niet, want de Schrift laat op zeer gevarieerde wijze zien dat het God is Die op de een …

Onze blik op God Lees meer »

Het menselijk hart

Het menselijk hart en de menselijke natuur zijn zo vaak met elkaar verward, dat het meer dan de moeite waard is om de betekenis uit Gods Woord te overdenken. De menselijke natuur kan buiten zijn grenzen zijn met zonde, of in harmonie zijn met het geweten en Gods wet. Rom. 1:26; 2:14 Het hart heeft echter een heel andere …

Het menselijk hart Lees meer »

Waarom het kruis?

Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs dat het woord van het kruis dwaasheid is voor hen die niet geloven 1Kor 1:18. Dit is waar, leg maar eens aan iemand die niet gelooft uit dat één van de belangrijkste dingen van jouw geloof is dat een man 2000 jaar geleden als misdadiger werd gespijkerd …

Waarom het kruis? Lees meer »

Gods plan

In het artikel ‘de vrije wil’ hebben we gezien dat wij mensen vaak de illusie hebben dat we zelf kunnen kiezen wat we willen. In de praktijk blijkt daarvan maar weinig waar te zijn. We worden door veel meer beïnvloed en gestuurd dan we beseffen. Bovendien sluit dit helemaal niet uit dat al onze keuzes …

Gods plan Lees meer »

God en kwaad

Het kwaad is voor ongelovigen vaak een struikelblok om in God te gaan geloven. Als er een God van liefde is, waarom is er dan zoveel kwaad in de wereld? Dat klopt toch niet? Ook gelovigen hebben het moeilijk met die vraag. Ook zij kunnen het kwaad dat de mensen meemaken vaak niet rijmen met …

God en kwaad Lees meer »

De vrije wil

Als we als gelovigen om ons heen kijken, dan zien we een heleboel ellende gebeuren. Al snel vragen we ons dan af: komt dit omdat mensen slecht zijn, of is het God Die dit teweegbrengt? En als we met mensen om ons heen praten, merken we dat veel van hen God helemaal niet kennen of …

De vrije wil Lees meer »

Over samenwerken gesproken…

Wanneer wij ons afvragen of God nog van ons houdt, omdat wij, als wij naar de omstandigheden kijken, Zijn liefde niet kunnen begrijpen of zien, dan zouden wij onszelf ook het volgende kunnen afvragen: het zal toch niet zo zijn dat God zelfs niet hield van Zijn Eigen Zoon?! En wij hebben waargenomen dat voor …

Over samenwerken gesproken… Lees meer »