UR 2016 kwartaal 1

De reikwijdte van Gods wet (2)

Gerechtigheid door Christus Paulus spreekt over die gelovigen, die – hoewel geroepen en gezegend volgens zijn evangelie – nochtans ‘onder de wet willen zijn.’ Gal. 4:21 Ze zijn er hoe dan ook van overtuigd dat ze nauwgezet dagen, maanden, era’s en jaren in acht moeten nemen. Gal. 4:10 Over hun trouw en inzicht kan de apostel alleen tegen zulke …

De reikwijdte van Gods wet (2) Lees verder »

Onvoorwaardelijke liefde

In een televisieprogramma kwam eens een man aan het woord die een bepaalde vorm van gezinstherapie had gevolgd. De stoer uitziende motorrijder vertelde dat hij iets fundamenteels had geleerd uit de gesprekken met betrekking tot het opvoeden van kinderen. Belangstellend vroegen de mensen in het programma wat dat dan was, waarop de man vertelde dat …

Onvoorwaardelijke liefde Lees verder »

Niet boven jullie kunnen

Geen uitprobering heeft jullie gegrepen dan een menselijke. Getrouw echter is God, Die het niet zal laten begaan dat jullie uitgeprobeerd worden boven wat jullie kunnen, maar Hij zal, samen met de uitprobering, ook de uitkomst maken, opdat jullie kunnen doorstaan. Eig.Vert. (1Cor 10:13 – proeve van NCV) God overvraagt ons niet Het is van …

Niet boven jullie kunnen Lees verder »

Zijn heerlijkheden

Bron en uitstraling Onze Heer Jezus Christus is verheerlijkt. De diverse aspecten van Zijn heerlijkheid verschillen qua bron, karakter en uitstraling. Hij is het waarachtige Licht, Joh. 1:9 en net als het spectrum van de zon heeft elke heerlijkheid een bijzondere glans. Drie daarvan hebben een richting gevende, hoogst belangrijke betekenis. Het zwaartepunt ligt in de titels …

Zijn heerlijkheden Lees verder »

Het menselijk hart

Het menselijk hart en de menselijke natuur zijn zo vaak met elkaar verward, dat het meer dan de moeite waard is om de betekenis uit Gods Woord te overdenken. De menselijke natuur kan buiten zijn grenzen zijn met zonde, of in harmonie zijn met het geweten en Gods wet. Rom. 1:26; 2:14 Het hart heeft echter een heel andere …

Het menselijk hart Lees verder »

Mens, kroon op Gods schepping

‘De mens, de kroon op Gods schepping.’ Dit hoor je binnen de christenheid zeggen. Het roept een hoog mensbeeld op. Daaraan wordt een opdracht gekoppeld, zoals: je moet beelddrager van God zijn. Daardoor kun je als gelovige in een krampachtige levensstijl raken. Wie kan aan zo’n eis voldoen? De vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap [NBG] …

Mens, kroon op Gods schepping Lees verder »

De vreze des Heren

Vindt u de uitdrukking ‘de vreze des Heren’ soms een beetje somber klinken? Komt het misschien zelfs enigszins onheilspellend over? Dat kan soms het geval zijn. Het kan liggen aan de achtergrond van ons geloof, de verhalen die wij erover hoorden op de zondagsschool of in de kerk. We lazen in de Bijbel hoe het …

De vreze des Heren Lees verder »