Dicht op het woord 2022 - nr. 1

Kiezen van de juiste trefwoorden

Zoals besproken in het eerdere artikel in dit blad, het artikel “De NCV verandert“, is er met het nakijken van de vertaalde tekst van het Nieuwe Testament ook opnieuw gekeken naar de trefwoorden, en zijn er enkelen heroverwogen, waarvan sommigen lange tijd als kenmerkend hebben gegolden voor de vertaling. Al die veranderingen, en ook de …

Kiezen van de juiste trefwoorden Lees meer »

Een open source vertaling

Vertaalwerk is altijd werk dat door een kleine groep mensen vooral achter gesloten deuren plaatsvindt en voor de meesten een ondoorzichtig proces is. Bovendien zijn de vertalingen altijd, om het vertaalwerk en de uitgaven te beschermen, zoals de meeste boeken en uitgaven, beschermd tegen kopiëren. Hoewel dit vanuit menselijk standpunt allemaal logisch is, voelt dit …

Een open source vertaling Lees meer »

Sabbat en sabbatten

In UR nummer 2 van 2022 verscheen het artikel genaamd Vastgestelde tijden van Jahweh, Sabbat, sabbatten (deel 1), waarin wordt ingegaan op de sabbatten die het volk moest vieren, het onderscheid tussen weeksabbatten en de speciale feestdagen waarop het volk eveneens moest stoppen, die jaarsabbatten genoemd worden. Doordat de weeksabbatten altijd op een zaterdag vielen en …

Sabbat en sabbatten Lees meer »

De uitgave van het NT

Na de laatste uitgave van de NCV in 2013, toen een zestal brieven van Paulus afgerond waren, is er niet alleen een hoop meer vertaald – ondertussen dus al het hele Nieuwe Testament – het karakter van de vertaling is ook enigszins veranderd. Waar het eerst meer traditioneel een vertaling was die werd klaargemaakt en …

De uitgave van het NT Lees meer »

Inleiding

Een nieuw blad, met als doel keuzes rondom de vertaling toe te lichten, achtergrondinformatie over de werkzaamheden te geven en studies uit de vertaling te publiceren. Met alles waaraan gewerkt wordt en alle veranderingen die plaatsvinden, was dit wat nog miste: een plek waar we de lezer konden meenemen in wat er gebeurt en in …

Inleiding Lees meer »