Inleiding

Een nieuw blad, met als doel keuzes rondom de vertaling toe te lichten, achtergrondinformatie over de werkzaamheden te geven en studies uit de vertaling te publiceren. Met alles waaraan gewerkt wordt en alle veranderingen die plaatsvinden, was dit wat nog miste: een plek waar we de lezer konden meenemen in wat er gebeurt en in studies het begrip van het woord verder te verdiepen.

En in dit eerste nummer heb ik dan ook gelijk een aantal artikelen geschreven die precies daarover gaan. In het eerste artikel, “De NCV verandert“, wordt toegelicht waarom er de laatste tijd allerlei veranderingen zijn doorgevoerd in de vertaling, en waarvoor dit nodig is. Ook wordt er geschetst welke vooruitgang er de laatste decennia is geboekt en welke nieuwe inzichten nog in de vertaling toegepast kunnen worden. In het artikel “Sabbat en sabbatten” leg ik uit waarom de NCV enkele uitdrukkingen met sabbat en het meervoud ervan anders is gaan vertalen dan de concordante vertalingen voorheen deden. En wat er komt kijken bij het kiezen van een goed trefwoord en waarom enkele voorheen voor de vertaling kenmerkende trefwoorden veranderd zijn wordt toegelicht in het artikel “Woordstudies: Kiezen van de juiste trefwoorden“.

Met dit soort artikelen willen we onderbouwen wat er gebeurt, en u, de lezer, meenemen in het proces. Want voor wie al jaren, zo niet tientallen jaren bekend is met de vertaling en met de concordante studies, kunnen veranderingen, zeker aan kenmerkende woorden, als een onaangename verrassing voelen. Maar het uitleggen en onderbouwen is uiteindelijk niet het echte doel, bovenal dient dit blad hetzelfde doel als dat de vertaling en de bijbehorende app hebben: de lezer die Gods woord wil bestuderen de informatie en de tools geven om daar ook verder in te komen. Door beter te begrijpen wat er achter keuzes ligt kan je ook meer uit de vertaling zelf halen. En alles voor dat ene doel: Gods woord beter begrijpen, opdat we Hem beter mogen leren kennen.

Dit blad is dan ook een mooie plek om naast toelichting bij vertaalkeuzes en woordstudies ook achtergrondinformatie bij de vertaling te geven. Zo kijken we in het artikel “Paulus tegenover de Griekse redenaars en filosofen” naar een bijzondere lijn in Paulus’ verdediging in 2Korinte, die je niet zomaar uit de vertaling zou halen. Zijn tegenstanders vielen hem aan, en vergeleken hem vaak met de grote Griekse redenaars en filosofen, waarbij hij maar zwak en onbekwaam bij afstak. Maar op prachtige wijze met de nodige ironie draait Paulus deze argumenten om, en deelt gelijk een paar belangrijke punten van het evangelie.

Verder geven we in dit nummer in het artikel “De uitgave van het NT” een update over de werkzaamheden om de vertaling op papier uit te brengen. In “Een open source vertaling” delen we de visie om het vertaalproject open te maken, voor iedereen om mee te denken, met de data aan de slag te gaan en te profiteren van al het werk dat erin gestopt is.

Een blad voor iedereen die het concordant vertalen een warm hart toedraagt, die interesse heeft in wat er staat geschreven. Er is rond het vertalen een wereld te ontdekken, er is zo veel informatie om te delen en over te schrijven, zoveel rijkdom te ontwaren. Daarom, het was tijd om dit dan ook te delen. Gods zegen in het bestuderen van Zijn Woord, en hopelijk mogen de artikelen ons daarin weer iets verder helpen.

Thijs Amersfoort
Hoofdredacteur
Deel met anderen