Een open source vertaling

Vertaalwerk is altijd werk dat door een kleine groep mensen vooral achter gesloten deuren plaatsvindt en voor de meesten een ondoorzichtig proces is. Bovendien zijn de vertalingen altijd, om het vertaalwerk en de uitgaven te beschermen, zoals de meeste boeken en uitgaven, beschermd tegen kopiëren.

Hoewel dit vanuit menselijk standpunt allemaal logisch is, voelt dit voor een uitgave van Gods woord toch vreemd. Is Zijn woord niet de rijkdom van ons allemaal? Tegelijkertijd, nu er al jaren aan een mooie app is gewerkt waarin de vertaling op allerlei ingenieuze wijzen te onderzoeken is, en daarbij een database is opgebouwd met veel bruikbare gegevens en software is ontwikkeld met veel bredere toepassingsmogelijkheden, is de gedachte opgekomen of het vertaalwerk, de app en de database niet openbaar gemaakt kunnen worden. Dan zou iedereen, onder vermelding van de bron, de gegevens en de functies kunnen gebruiken, verder door ontwikkelen, eigen projecten mee verder helpen en meer. Als zo meer middelen gemaakt en verbeterd kunnen worden om Gods woord beter te begrijpen, is dit alleen maar meegenomen.

Tegelijk met de vrije toegang is open source ook een open manier van werken. Er is nog steeds iemand die alles beheert, maar iedereen kan meedenken, opmerkingen en suggesties sturen, en zo met elkaar alles verbeteren. Dit zou niet alleen de kwaliteit van het project kunnen verhogen, omdat meer ogen nu eenmaal meer zien dan een paar, ook houdt het de gebruikers betrokken bij het werk en is er meer de mogelijkheid keuzes toe te lichten en inzicht te geven in de werkzaamheden. In de toekomst zal dit verder uitgewerkt worden, en hopelijk mogen zo meer mensen delen in de vrucht van al het werk dat verricht is. Later meer hierover!

Deel met anderen