In Hem

In Hem (3)

Ook de satan (vervolg)In de vorige UR, waarin de plaats van de satan werd besproken, eindigden wij met de woorden: ‘satan is een grote denker en vragensteller. Met zijn vraag plaatst hij voor het eerst tegenover het Ja van God een Nee. Hiermee werd duidelijk, dat er behalve het licht ook duisternis bestaat.Wat in Eden gebeurde, …

In Hem (3) Lees verder »

In Hem (2)

Ook de satanWe zouden nu kunnen uitleggen: ‘Het staat geschreven, dat in Hem en door Hem het al geschapen is ‒ dus ook de satan en alle machten van de boosheid. Meer hoeven wij niet te weten. Het zou van gewaagdheid getuigen om over de vraag na te denken waarom God dat door Christus gedaan heeft’. Met …

In Hem (2) Lees verder »

In Hem

De grote Naam Wie is deze ‘Hij’, op wie het alles overtreffende uit de bovenstaande tekst van toepassing is? Paulus geeft het antwoord op de voor­gaande en de hierop volgende uiteenzettingen. Het is onze Heer Jezus Christus, het beeld van de onzichtbare God, de Zoon van Zijn liefde, het Hoofd van het lichaam, de uitgeroepen …

In Hem Lees verder »