UR 2022 nummer 1

Loofhuttenfeest (2)

Loofhuttenfeest en de achtste dag Eerder is besproken, dat het Loofhuttenfeest – Soekōt -, van 15 tot en met 21 Tisjri (zevende maand) verwijst naar de komende periode van grofweg 1000 jaar, ‘het Millennium’. Na zeven dagen leven in de soekah, de loofhut, wordt die dan weer afgebroken. Vervolgens is op de achtste dag, op 22 …

Loofhuttenfeest (2) Lees meer »

In Hem

De grote Naam Wie is deze ‘Hij’, op wie het alles overtreffende uit de bovenstaande tekst van toepassing is? Paulus geeft het antwoord op de voor­gaande en de hierop volgende uiteenzettingen. Het is onze Heer Jezus Christus, het beeld van de onzichtbare God, de Zoon van Zijn liefde, het Hoofd van het lichaam, de uitgeroepen …

In Hem Lees meer »

Gekruisigd met Christus

Wij zijn tezamen met Christus gestorven. Wij kunnen onze plaats zien in degenen die werkelijk met Hem gekruisigd waren. Het is opmerkelijk, dat de Schriften ons informeren over deze geëxecuteerde criminelen. Hun kruisiging heeft geen invloed op onze redding. Toch wordt nogal wat over hen gezegd, zodat wij onszelf mogen herkennen in deze veroordeelde mensen. …

Gekruisigd met Christus Lees meer »