UR 2023 nummer 3

DE JUISTE GEZINDHEID (1)

Inleiding      Gedachten zijn vrij! Is één van de spreekwoorden van deze wereld. Zo is gesteld: ‘de gedachten, de manier van denken en de gezindheid1 van een mens gaat niemand anders wat aan. Iedereen mag denken wat hij/zij wil, of dat nu goed of slecht is. Want deze gezindheid tast niemand aan en schaadt dus niemand’. Men typeert deze …

DE JUISTE GEZINDHEID (1) Lees meer »

Zacharja, zoon van Berechja, zoon van Iddo, de profeet.

Inleiding Zacharia hoort tot één van de twaalf zogenaamde ‘kleine’ profeten (gezien naar de lengte van deze geschriften), maar biedt een groots perspectief! A.E.Knoch1 gaf grote lijnen aan naar inhoud om elk Bijbelboek uit het ‘O.T.’ te plaatsen. Jesaja t/m Maleachi zijn dan voorspellende profeten. Die ook zijn weer te verdelen in: 1. profeten die over Israëls deportatie …

Zacharja, zoon van Berechja, zoon van Iddo, de profeet. Lees meer »

GODS KRACHT TOT REDDING

Toen onze Heer hier op aarde was, in het vlees, vormden de sadduceeën één van de religieuze groepen onder de Joden. Zij kleineerden de idee van een opstanding en vrijwel alles wat ‘bovennatuurlijk’ was. Op een bepaald moment kwam een groepje van deze sadduceeën bij Jezus en stelden Hem een ‘academische’ (strik)vraag over een gehuwde …

GODS KRACHT TOT REDDING Lees meer »

Goed nieuws komt van God

‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften’ Elke dag kunnen we het laatste nieuws lezen of horen via radio, televisie en internet media. Soms is het goed nieuws, maar meestal slecht nieuws. Het slechtste nieuws is als er iemand omkomt. En …

Goed nieuws komt van God Lees meer »

In Hem (6)

Inleidend  ‘Al wat adem heeft zal JAH prijzen! Prijs JAH!’ (Psalm 150:6) Met dit vers sloten wij deel vijf af, waarin het ging over de ‘overige schepping’.       De Zoon is het beeld van de onzichtbare God; Hij is de Eerstgeborene van heel de schepping. Kol. 1:15 Alles is in Hemgeschapen. Dat is het uitgangspunt van deel 6 van deze serie, …

In Hem (6) Lees meer »