Inleiding

Het is bijna zover, de papieren uitgave van het hele Nieuwe Testament zal binnen enkele weken klaar zijn om uit te delen. Wie had dat ooit gedacht, toen we jaren geleden nog met enkele brieven van Paulus bezig waren? Om hier te komen is er een lange aanloop geweest, maar met name in het afgelopen jaar is er een hoop werk verzet om zover te komen en hobbels te overwinnen om het uit te geven. Meer daarover kunt u lezen in het eerste artikel “De uitgave van het NT – stand van zaken”, en in een volgend artikel genaamd “Toekomstige projecten” leg ik uit waar komende tijd aan gewerkt zal worden.

In de vorige – eerste – uitgave van het blad had ik aangegeven waar het blad voor bedoeld is: keuzes rondom de vertaling toe te lichten, achtergrondinformatie over de werkzaamheden te geven en studies uit de vertaling te publiceren. Met dat idee zijn er ook voor dit blad weer diverse verdiepende artikelen geschreven. Allereerst een artikel met de titel “Letterlijk staat er…”, dat duikt in wat er allemaal komt kijken bij vertalen, en wat je met die kennis wel of niet kunt zeggen over wat er nu echt staat. Weten we wat er écht staat? Hoe goed geeft de NCV dat weer? Is de NCV beter dan andere vertalingen? In het artikel “Gods liefde en het voorbestaan van Christus” duiken we in een belangrijke vorm uit het Grieks: de aorist. In studies en predicaties is er regelmatig op gewezen, maar wat betekent de vorm ook al weer? Wat voor informatie kan je eruit halen? Om dat te illustreren kijken we naar twee discussies: heeft God ons lief of heeft God ons liefgehad? En hoe zit het met het voorbestaan van Christus?

Tussendoor schrijf ik nog over een idee dat zich in de afgelopen tijd heeft ontwikkeld: promoveren op de concordante vertaling. Het idee achter concordant vertalen is al oud, maar kunnen we met de nieuwste inzichten in hoe taal werkt de methode nog beter maken? Het overzetten één op één van woorden naar het Nederlands is wat de vertaling consistent maakt, maar dit lukt niet altijd. Waarom niet? Kunnen we daar nog wat mee, kunnen we de methode uitbreiden, verfijnen, zodat ook die plekken regelmatig vertaald worden?

En net als in de vorige uitgave zit er ook nu weer een artikel in dat een aantal hoofdstukken langs gaat en achtergrond, context, structuur en uitleg geeft bij de tekst. In het artikel met de titel “Paulus’ apostelschap verdedigd” kijken we hoe zijn verweer in de eerste twee hoofdstukken van Galaten is opgebouwd.

Met het oog op de uitgave die gaat verschijnen, worden ook in dit blad enkele woorden besproken waarvan het trefwoord heroverwogen is. Allereerst wordt een trefwoordswijziging die in het vorige nummer al kort besproken was, die van “verwachting” naar “hoop”, verder toegelicht in een uitgebreide woordstudie. De woorden worden bekeken van het Oud Grieks via de Septuagint tot in het Nieuwe Testament, en een andere woordgroep die ermee te maken heeft wordt ook meegenomen, om te laten zien wat er allemaal heeft meegewogen in deze keuze, waar veel reacties op zijn gekomen. Daarna worden in een tweede deel van “Het kiezen van de juiste trefwoorden” weer meerdere keuzes toegelicht.

Weer een blad dat een inkijkje geeft in het werk aan de vertaling, de keuzes die gemaakt worden, en dat verdieping geeft bij woorden en teksten. Ook deze keer is de uitnodiging vragen of opmerkingen vooral naar ons te mailen. Gods zegen in het bestuderen van Zijn Woord, en hopelijk mogen de artikelen ons daarin weer iets verder helpen.

Thijs Amersfoort
Hoofdredacteur 

Deel met anderen