De priesterlijke zegen

Numeri 6:24-26

24 ‏יְבָרֶכְךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶךָ׃ ‎25‏ יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ׃ ‎26‏ יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם׃
WLC
24 De HERE zegene u en behoede u;
25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
NBG
24 Hij, Jahweh, zal jou zegenen en Hij zal jou bewaken!
25 Hij, Jahweh, zal Zijn aangezicht naar jou laten schijnen en Hij zal Zich over jou erbarmen!
26 Hij, Jahweh, zal Zijn aangezicht naar jou opheffen en Hij zal bij jou vrede plaatsen!
proeve
van NCV
(Num 6:24-26 – NCV)

Opmerkingen

 • Jahweh heeft Mozes de opdracht gegeven om zijn broeder Aäron deze zegen over de zonen van Israël te laten uitspreken. Num 6:23 Uit Numeri 7 blijkt dat dit zou gebeuren toen de tabernakel gereed was gekomen. Strikt genomen gaat het hier dus om een priesterlijke zegen voor Israël. Het is niet de bedoeling dat niet-Joden die uitspreken of op zich van toepassing achten.
  Voor ons, geroepenen uit de heidenen, is onze Heer Jezus Christus het kanaal van zegen, meer nog: van ‘iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen’. Ef. 3:1
 • Niettemin zegt deze zegen ons, geroepenen uit de heidenen, veel over Wie Jahweh is, wat Zijn aard en intenties zijn. Laten wij de woorden van deze zegen dan ook in die zin verstaan. Zij zullen ons des te meer aanspreken, wanneer wij weten, dat Jahweh (יהוה Ieue) in de Septuaginta steeds met Kurios is vertaald en dat het feitelijk de woorden zijn van Hem Die wij als Kurios kennen, Jezus Christus, hier nog in de vorm van God tot Mozes sprekend.Num 2:5
  Het eerste zinsdeel van iedere regel bevat een algemene zegen, het tweede zinsdeel geeft een concretere invulling daarvan – in wat andere bewoordingen:

  • Wie Jahweh zegent, zal Hij ook bewaken!
  • Naar wie Jahweh het licht van Zijn gelaat laat schijnen, naar hem zal Hij Zich ook toe neigen!
  • Naar wie Jahweh Zijn gelaat toekeert, bij hem zal Hij ook vrede geven!
 • Opvallend is dat Jahweh hieraan geen voorwaarden verbindt. Hij geeft hier aan wat Zijn basale intentie is: de Zijnen beschermen, nabij zijn en in vrede laten leven.

Numeri 6:24
Het Hebreeuwse woord voor zegenen (ברך brk) komt ongeveer 330 maal in de Schrift voor, het eerst in Genesis 1:22, op de vijfde scheppingsdag, toen Hij, Elohim (אלוהים Alueim), de eerste levende zielen had geschapen. Hij zegent zo ook de levende zielen die Hij op de zesde dag geschapen heeft, waaronder de mens! Gods zegen omvat alles wat in het dagelijks leven van elke levende ziel en vooral in een mensenleven nodig is én aan Zijn doel beantwoordt.
Hier gaat het specifiek om de bescherming van menselijk leven: Hij zal het bewaken en bewaren (שמר shmr). Het herinnert ons aan wat Paulus geschreven heeft:

 

Numeri 6:25
Hoe kan een gelaat licht uitstralen? Lees dan maar eens hoe Mozes terugkeerde van zijn ontmoeting met Jahweh op de berg Sinai: toen straalde zijn gelaat van het licht dat Gods heerlijkheid op hem afgestraald had. Ex. 34:29; zie ook 2Kor. 3:13 Jahweh bedoelt hier dat Hij de Zijnen zó nabij zal zijn, dat als het ware Zijn licht op hen zal afstralen.
Voor wie Jahweh zo dichtbij is, zo na aan Zijn hart ligt, kan dat slechts één gevolg hebben: Hij zal Zich over hen erbarmen, hen niet in de steek laten en – wat in het Hebreeuwse werkwoord חנן (chanán, ofwel חן chen) besloten is – vooral genade schenken, om niet, voortvloeiend uit Zijn hart vol liefde! Wij, geroepenen uit de heidenen weten het: in genade zijn wij geredden, door geloof, dat Gods naderingsgave is. Ef. 2:8

Numeri 6:26
Wanneer wij ons gelaat opheffen, is dat een teken van oplettendheid en waakzaamheid. Dan willen wij goed zien wat er aan de hand is. Hier gaat het om Jahweh Die Zijn blik op de Zijnen richt. Zijn bedoeling is daarmee duidelijk: zorgen dat zij in vrede geplaatst worden.
Over ‘vrede’, shalóm (שלום shlum), valt veel te zeggen. Het Hebreeuwse woord wordt voor het eerst in Genesis 15:15 gebruikt (‘En jij, jij zal naar jouw vaderen gaan in vrede.’) en daarna nog 236 maal. Het betekent onder meer afwezigheid van strijd en dreiging, leven in goede verhouding met anderen, vrij zijn van ziekte en armoede, innerlijke rust hebben.
Het Griekse equivalent van shalóm, eirēnēειρηνη, drukt dit ook uit, maar ook nog iets bijzonders: wij, leden van de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is, hebben door onze Heer Jezus Christus, vrede met God, omdat wij gerechtvaardigd zijn door geloof. Rom. 5:1 Voor ons gaat vrede hand in hand met leven, Rom. 8:6 vreugde, Rom. 15:13 barmhartigheid Gal. 6:16 en gerechtigheid. Rom. 14:19 Vrede komt van God en is te danken aan onze Kurios en Redder, Christus Jezus.

 

AED

Verwante onderwerpen:

zegen
vrede
genade van God
Deel met anderen