UR 2019 nummer 1

Drie en derde

DrieIn de Schrift komt het getal drie regelmatig voor. Opvallend is de geschiedenis van Abraham en Sarah in Genesis 18. Drie mannen staan ineens voor de oude aartsvader. vs.2 Sarah kneedde drie maten meelbloem. Abraham, Sarah en een knecht maken het eten voor de gasten. Twee maal drie. Misschien lijkt het vreemd gezegd, maar Abraham was toen 99 (3 x 33) …

Drie en derde Lees meer »

De drie dagen

Wanneer we de Bijbel ter hand nemen om iets te lezen, kan het gebeuren dat wij over het verschil in een woordkeuze heen lezen. Zou het dan zo veel uitmaken of er nu staat, ‘de dag van de Heer’ of ‘de dag van God’? We lezen de Bijbel dan op een manier, waarop wij bijvoorbeeld …

De drie dagen Lees meer »

Drie dagen

Drie dagen geven het karakter weer over de geschiedenis van de mensheid vanaf het begin tot de voltooiing. Deze drie dagen onderscheiden zich van elkaar en hebben ook verschillende namen die het karakter ervan aangeven. Deze namen zijn: De dag van mensen, de dag van de Heer (Jahweh) en de dag van God. De dag …

Drie dagen Lees meer »

Drie – één

Neen, het gaat hier niet om een sportwedstrijd. De apostel Paulus waarschuwde voor de strijd die mensen door het opwerpen van dwaze en nutteloze vragen teweegbrengen (2Timotheus 2:23). Zijn woorden leken vergeten toen al vroeg in de geschiedenis van het christendom gelovigen zich gingen afvragen: ‘Is God: de Vader én de Zoon én de heilige …

Drie – één Lees meer »

Dit derde tijdperk, de boze eon

Wat een verwarring heeft dit veroorzaakt in het begrijpen van Gods Woord. Het heeft onbekendheid gebracht over het handelen van God met Zijn schepping en Zijn schepselen. Het Hebreeuwse woord voor eon, ‘olam’, heeft de betekenis in zich van donkerte of onbekendheid, omdat het een heel lang tijdperk beslaat waarvan tijdens een mensenleven het begin, …

Dit derde tijdperk, de boze eon Lees meer »