De drie dagen

Wanneer we de Bijbel ter hand nemen om iets te lezen, kan het gebeuren dat wij over het verschil in een woordkeuze heen lezen. Zou het dan zo veel uitmaken of er nu staat, ‘de dag van de Heer’ of ‘de dag van God’? We lezen de Bijbel dan op een manier, waarop wij bijvoorbeeld ook een roman lezen. Soms kijken we dan zelfs al op de laatste bladzij om te zien hoe het afloopt, voordat we goed en wel begonnen zijn. Zo’n boek is de bijbel niet. 

Hierboven noemde ik het verschil tussen ‘de dag van de Heer’ en ‘de dag van God’? Beide begrippen staan bij elkaar in een stukje waarin de apostel Petrus ons wijst op de toekomst van de wereld. Dan ontvangt Gods volk Israël een leidende plaats.2Petr. 3:4-13 In deze UR staat ook nog een artikel, ‘dit derde tijdperk’, wat gaat over de ‘dag van de mens’. Het verbindende kenmerk van deze drie dagen is aanbidding. Aanbidding van de mens, aanbidding van de Heer, aanbidding van God. Laten we een stukje uit 2 Petrus er eens even bij nemen:‘Maar dit ene moeten jullie niet vergeten, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. […] Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarin de hemelen zullen voorbijgaan met gedreun, maar de elementen zullen oplossen door verbranding en de aarde en de werken erin zullen gevonden worden’. 2Petr. 3:8-10

In dit kleine stukje tekst staan enorme gebeurtenissen voorspeld met heel grote gevolgen. Het heeft te maken met het begin (die komt als een dief) en het einde van de dag van de Heer, waarin de‘hemelen zullen voorbijgaan’. ‘De dag van de Heer’, zal komen en in die ‘dag’ zal er een bijzondere gebeurtenis van kosmische omvang plaatsvinden, waarin de elementen zullen oplossen. Dat zal aan het einde van die dag zijn, Ps. 99:1, Jes. 55:6, Op. 20:7-10,11

Met dit gericht wordt het tijdperk (de dag van de Heer) afgesloten en wordt de belofte van een volgend tijdperk gedaan. ‘Bij dit alles dan, […] hopend en haastend tot de aanwezigheid van de dag van God, tengevolge waarvan de hemelen die in vuur zijn, zullen oplossen en de elementen uiteenvallen door verbranding. In overeenstemming met Zijn beloften hopen wij echter op nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid zal wonen’. 2Petr. 3:11-13 Wát een verschil, tussen deze twee begrippen, ‘de dag van de Heer’ en ‘de dag van God’. De afsluiting van het oude in de ‘dag van de Heer’, wordt vervangen door de nieuwe toekomst, waarin gerechtigheid zal wonen, de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Op. 21:1-3

Gijs Bernouw
Deel met anderen