UR 2015 kwartaal 1

Over vrede gesproken…

Ideeën of overtuigingen die wij onszelf eigen hebben gemaakt, kunnen nu net de dingen zijn die ons nekken Want het kortstondige, lichte van onze verdrukking werkt voor ons een alles te boven gaand, een bovenmate eonisch gewicht aan heerlijkheid uit (…) Eig.Vert. (1Kor 4:17 – proeve van NCV) Natuurlijk hebben we dat draagvermogen niet vanuit …

Over vrede gesproken… Lees verder »

Uit, door en voor

O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God!Want uit Hem en door Hem en voor [lett.: naarbinnen] Hem is het al: Hem zij de heerlijkheid voor [lett.: naarbinnen] de eonen! Amen! Eig.Vert. (Rom 11:32,36 – NBG, aangepast) A.E. Knoch schrijft in zijn Concordant Commentaar op het Nieuwe Testament1 over vers 36: Dit is de …

Uit, door en voor Lees verder »

Het profetisch woord

Vandaag de dag kennen we geen profeten, zoals de heilige Schrift die kent. Er treden geen mensen op als Jesaja of Jeremia, die echt konden zeggen: “Zo spreekt de Heer.” Het profetisch woord – heeft het waarde in deze tijd? Sommigen zeggen, dat het alleen voor Israël waarde heeft. Anderen geven de voorkeur aan de …

Het profetisch woord Lees verder »

Er staat geschreven

Ik geloof God. Als wij de meest geheime hoekjes van ons hart doorzoeken, zullen wij waarschijnlijk allemaal daarin overeenstemmen, dat de hoofdoorzaak van onze onrust en onze bezorgdheid het gebrek aan volkomen zekerheid is, de zwakheid van ons geloof, de boze geest van de twijfel, die dikwijls het zwaard van de geest in onze ongeoefende …

Er staat geschreven Lees verder »

De vastgestelde ‘feesten’ van Ieue

Inleiding Volgens Leviticus 23:1,2 zijn er zeven ‘vastgestelde tijden’ of ‘feesten’ van Ieue, waarvan Hij zegt: ‘(…) dit zijn Mijn ‘feesten’ (…)’Uit de tekst wordt duidelijk dat de Israëlieten deze feesten of ‘vastgestelde tijden’ voor Hem moeten houden en vieren. Ook gold voor de mannen uit Israël de verplichting om jaarlijks voor de drie grote …

De vastgestelde ‘feesten’ van Ieue Lees verder »