Uit, door en voor

O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God!Want uit Hem en door Hem en voor [lett.: naarbinnen] Hem is het al: Hem zij de heerlijkheid voor [lett.: naarbinnen] de eonen! Amen! Eig.Vert.
(Rom 11:32,36 – NBG, aangepast)

A.E. Knoch schrijft in zijn Concordant Commentaar op het Nieuwe Testament1 over vers 36:

Dit is de kortste samenvatting van Gods plan, die je kunt lezen. God is de Bron van alles, het Kanaal van alles en het Doel van alles. Het universum [heelal] kwam uit Hem voort; het heeft zijn loop door Hem; en Hij staat aan het einde.
Dit doet alle veronderstellingen over de oorsprong van alles verstommen. Schepping is uit God, niet uit niets.
Dit verklaart de geschiedenis van het universum. God is de Ene Die zit achter alle bewegingen van de mensheid. Dit onthult de bedoeling van alles. God leidt, ‘gidst’, Zijn schepselen, zodat Hij uiteindelijk Alles voor hen zal zijn.
Hem zij, inderdaad, de heerlijkheid voor de eonen!

1. Knoch, A.E. (1968). Concordant Commentary on the New Testament. (p. 242)Saugus, California: Concordant Publishing Concern. (Vertaling: D. Gorter)

D.H. Hough schrijft2:

Onze verwachting is de heerlijkheid van God. Rom. 5:2 De waarheid is, dat er geen andere verwachting voor wie dan ook is dan de heerlijkheid van God.

2. Hough, D.H. (1985). Unsearchable Riches, LXXVI. (p.182). (Vertaling: D. Gorter)

Al wat geschapen is en al wat gebeurt, zal uiteindelijk Zijn heerlijkheid laten zien. Christus’ (ont)lediging van Zichzelf – zelfs tot de dood van het kruis – Zijn verhoging, het buigen van alle knie en het van harte belijden van alle tong, dat Jezus Christus Heer is –; het is alles tot eer van God, de Vader. Fil. 2:5-11
Dit is geen fatalisme.
Er bestaat echter wel fatalisme. Dat werkelijke fatalisme denkt, dat een deel van de schepping nooit gered wordt van het gebrek aan heerlijkheid van God, Rom. 3:23 of dat enige ervaringen in de eonen voor altijd zonder betekenis zullen blijven.
Alles is voor [lett.: naar binnen] God!
Dit goede nieuws verkwikt ons, verheft onze geest en sterkt ons in vreugde en vrede, als het gaat om een bruikbaar leven en nuttig dienstbetoon.

En dus zeggen wij:

Aan God de eer en heerlijkheid gedurende (lett.: naar binnen)de eonen! Amen!

Verwante onderwerpen:

heerlijkheid
Deel met anderen