UR 2023 nummer 4

DE GERECHTIGHEID VAN GOD

     Gods gerechtigheid is niet simpel een gerechtigheid die zaken rechtzet nadat een en ander verkeerd ging. Het is een gerechtigheid die werkzaam is in al wat God doet. God is God; en daarom moet Hij plannen maken en die uitvoeren in harmonie met Zijn natuur. Zijn genade en liefde moeten juist niet minder zijn dan …

DE GERECHTIGHEID VAN GOD Lees meer »

Weest in niets bezorgd (1)

De zekerheid van de redding De aansporing: weest in niets bezorgd Fil.4:6 gaat niet over onze positie in Christus, want:     wie Hij tevoren kent, bestemt Hij ook tevoren     gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon,     (…) wie Hij echter tevoren bestemt, dezen roept Hij     ook, en wie Hij roept, dezen rechtvaardigt Hij ook;     wie Hij echter rechtvaardigt, dezen verheerlijkt Hij     ook. Rom.8:28-30 …

Weest in niets bezorgd (1) Lees meer »

PSALM 2

God proclameert Israëls Koning Psalm 2 is opgebouwd in drie alinea’s: De psalm sluit af met een zegenspreuk voor allen die bij Jahweh (zullen) schuilen. Alinea a, verzen 1-4: Deze verzen karakteriseren de goddelozen in hun overmoedige verwaandheid. Weerspannig als zij zijn, hebben zij geen boodschap aan Gods wet en ergeren Hem met hun grote monden. God …

PSALM 2 Lees meer »

DE JUISTE GEZINDHEID (2)

Gezindheid van hen, die in groei achterbleven   Bijzonder bedroevend is het ook, wanneer gelovigen, die naar de tijd gemeten volwassen in het geloof hadden moeten zijn, zich in denken (en doen) als nieuwelingen gedragen. Het is toch een groot ongeluk, als een kind lichamelijk en geestelijk in groei achterblijft, zodat het de leeftijdgenoten niet meer …

DE JUISTE GEZINDHEID (2) Lees meer »