De nieuwe app

In de vorige uitgave heb ik al uiteengezet hoe er gewerkt wordt aan een volledig vernieuwde app. Onder de motorkap was het nodig de app volledig te vernieuwen en weer toekomstbestendig te maken, maar tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid allerlei verbeteringen door te voeren. Voor de gebruikers heeft de vernieuwing de volgende speerpunten:

  1. Een moderner, overzichtelijker, en intuïtiever uiterlijk. Betere plaatsing van de knoppen in de menu’s, met op grotere schermen tekst er onder, maar ook het zijmenu, de instellingen en andere vensters zijn opnieuw ontworpen en verbeterd. Tekst is gewoon direct te kopiëren etc.
  2. Grote verbeteringen bij de zoekmogelijkheden. Er was in de app al veel mogelijk, maar het was niet overzichtelijk gemaakt hoe je in een tekst kon zoeken en wat de mogelijkheden waren. Maar de resultaten zijn ook overzichtelijker weergegeven, en alle teksten in de groep volgen de zoekresultaten. Zoek je op een woord in het Interlineair, en heb je ook de NCV geopend? Dan worden de verzen waarin het woord gevonden is ook in de NCV weergeven, met de vertaling van het gevonden woord gehighlight. De laatste zoekopdrachten worden ook bewaard, zodat je makkelijk een eerdere zoekopdracht opnieuw kan openen. En nieuw is ook de mogelijkheid een of meerdere zoekopdrachten als highlights op te slaan, zodat als je daarna een tekstgedeelte opent, daar de woorden die overeenkomen met de zoekopdracht gekleurd worden. Zo kan je gemakkelijk meerdere woorden laten highlighten op alle plekken waar je een tekst opent, of, voor de mensen die van grammatica houden, bepaalde Griekse vormen zoals de aorist laten highlighten in de tekst die je leest.
  3. De tekst en de data zijn open-source geworden. Dat betekent niet alleen dat iedereen de data mag gebruiken voor nieuwe projecten, het betekent ook dat iedereen mag meewerken om de data te verbeteren. Het zal direct in de app ingebouwd worden om een vraag te stellen of opmerkingen te geven bij een vers. Maar ook om een verbetering in de vertaling voor te stellen, of in het interlineair of het commentaar. Op die manier kunnen veel sneller taal- en stijlfouten eruit gehaald worden, zaken die onduidelijk verwoord zijn opnieuw bekeken worden, of andere foutjes verholpen worden. Als dit direct in de app mogelijk is, zal dat hopelijk bijdragen aan veel meer interactie met mensen die meewerken, zodat de vertaling en andere teksten niet alleen beter worden, maar ook beter begrepen worden.
  4. Met de vernieuwing van de app bekijk ik ook weer opnieuw welke teksten, commentaren en opties er in de app zaten, welke meer in de spotlight zouden komen te staan en welke vervangen worden door iets nieuws. Zo wordt het oude Concordante Commentaar verwerkt in en vervangen door de voetnoten die we bij de vertaling aan het schrijven zijn. Ook de eerdere versverwijzingen module zullen daarin verwerkt worden. Andere Griekse lexicons die standaard in de app zitten, zullen wellicht apart nog toe te voegen zijn, maar standaard vervangen worden door een eigen woordenboek.

Er is in het afgelopen half jaar al hard gewerkt aan de vernieuwde app, en het werk vordert gestaag. Het idee is om de app in een aantal fases verder uit te bouwen, en na elke fase een proefversie online te zetten die mensen kunnen uitproberen, zodat ze feedback kunnen geven en fouten door kunnen geven.

In fase 1 worden alle basisfuncties van de app ontwikkeld, maar kan nog niet worden ingelogd, notities en highlights gemaakt en weergegeven worden, en zijn de open-source mogelijkheden nog niet erin verwerkt. Deze fase is vrijwel afgerond, en zal voor het nieuwe jaar online gezet worden.

In fase 2 worden de mogelijkheden voor accounts, notities en highlights ingebouwd. Het moet dan ook mogelijk zijn om notities en highlights bij woorden te zetten, i.p.v. alleen bij verzen, en notities kunnen meer opmaak bevatten dan alleen platte tekst.

In fase 3 worden de open-source mogelijkheden toegevoegd. Dan kunnen er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt worden bij verzen en teksten, kunnen verbeteringen voorgesteld worden en reacties en gesprekken hierover gevoerd worden in de app, en zijn dit soort bijdragen makkelijk af te wijzen, te bewerken of door te voeren. Het zal ook mogelijk zijn eerdere versies en veranderingen in de data te zien.

Hoewel dit klinkt als nog veel werk, vermoed ik dat het meeste al achter de rug is, en hoop enkele maanden over deze fases te doen. Hierna zal een tijd volgen waarin een bèta versie van de app online staat en getest kan worden. Ondertussen zullen er meer voetnoten en woordenboek omschrijvingen bij woorden geschreven worden, zodat er een completere app beschikbaar zal zijn als de app klaar is. Dan zullen we een fantastische app hebben waarin komende jaren weer uitgebreid het woord bestudeerd kan worden, en er nog meer mogelijkheden zijn om te onderzoeken wat er staat, wat de context is, en wat alles betekent. Zoals altijd het motto is: opdat we Hem beter mogen leren kennen!

Deel met anderen