UR 2023 nummer 2

JALOEZIE IN DE SCHRIFT (2)

3.3 Uitnodigende jaloezie Paulus grijpt op de geschiedenis van Elia in de Horeb terug in zijn brief aan de geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn. Daarin maakt de apostel duidelijk dat hij, net zomin als Elia, de enige Israë­liet is, die het evangelie van God gelooft. In Elia’s tijd, toen het accent nog …

JALOEZIE IN DE SCHRIFT (2) Lees meer »

De kruisiging van de wereld

     GOD heeft drie afzonderlijke, maar toch parallel lopende lijnen in het uitvoeren van Zijn grote plan om Zichzelf te openbaren. Eén is Zijn werkzaamheid in de materiële, één in de temporele (tijd) en één in de geestelijke sfeer. De eerstgenoemde betreft: de hemelen en de aarde, de tweede lijn is: de eonen, de derde gaat over de …

De kruisiging van de wereld Lees meer »

Dwaling, misleiding en bedrog (3)

30. De onsterfelijkheid van de ziel      Dit is een andere leer van dwaalgeesten en demonen. De ziel is het resultaat van de vereniging van lichaam en geest. Gen.2:7 Maar de ziel is geenszins ‘onsterfelijk’; want haar bestaan is afhankelijk van de verbinding van het lichaam met de geest. Als God bij het overlijden van een mens de …

Dwaling, misleiding en bedrog (3) Lees meer »

Hizkia, koning van Juda

Inleiding      Zoals u waarschijnlijk weet, zijn onder de zoon van koning Salomo (tot 936 v.Chr.) de twaalf stammen van Israël uiteengevallen in het tienstammenrijk in het Noorden, dat ook ‘Israël’, of ‘Efraïm’ genoemd wordt en het tweestammenrijk: Juda en Benjamin in het Zuiden, dat ‘Juda’ wordt genoemd. Juda hield vast aan Jeruzalem als stad van …

Hizkia, koning van Juda Lees meer »