UR 2021 nummer 2

Elohim (God) geeft

De activiteiten van Elohim (Onderschikkers, God) op de vierde dag lezen wij in de werkwoorden: zeggen, maken (lett:doen), plaatsen (lett: geven) en zien. Wat God zegt, introduceert twee lichtbronnen die licht geven. De grotere domineert de dag, de kleinere de nacht. Wat God zegt gebeurt ook, komt tot stand en Hij ziet dat het goed is. Het werkwoord maken (lett: doen) werd eerst in Genesis 1:7 …

Elohim (God) geeft Lees meer »

Erkenning is kennis in de liefde van God

In de tijd dat de Corinthe-brief opgesteld werd, was opbouw nog het hoogste goed, zowel voor de enkeling als ook voor de gemeente. Sinds de opgestane Christus door Paulus, Zijn spreekbuis, de Efeziërs-brief liet opschrijven, staat niet meer de individuele gelovige op de voorgrond, maar is het hoofdthema het gezamenlijk-lotdeel, het gezamenlijk -lichaam en het gezamenlijk-deelhebberschap. Ef.3:16 …

Erkenning is kennis in de liefde van God Lees meer »