UR 2020 nummer 2

De vrede van God (2)

Onze vrede is niet van deze wereld, maar alleen ‘in God’ Alleen de leden van het lichaam van Christus bezitten nu vrede; zij die vóór de nederwerping van de wereld uitgekozen zijn, opdat zij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn. Ef.1:4 Maar het is geen uiterlijke vreugde, omdat ook zij nog in deze wereld, in de tegenwoordige boze eon leven. …

De vrede van God (2) Lees meer »

Vastgestelde feesten van God – Jom Kipoer

Verzoendag- Jom Kipoer (Leviticus 25:9) Nu bestaan de vastgestelde tijden van de Heer in de zevende maand uit drie onderdelen deze eerste dag – Dag van (bazuin)geschal; de tiende van de maand – de Verzoendag; vanaf de vijftiende – het Loofhuttenfeest. Lev.23:34 Hier zullen wij nu vooral kijken naar de tiende, de Verzoendag. Tien dagenDe eerste tien dagen van de maand Tisjri gebruikt …

Vastgestelde feesten van God – Jom Kipoer Lees meer »

De vrede van het evangelie

Paulus geeft in de brief aan de Efeziërs aan, dat wij als gelovigen een wapenrusting hebben. Het is, geestelijk gezien, in wezen oorlog. De geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen vallen ons als gelovigen voortdurend aan. Ef.6:12 Wij voeren een verdedigende strijd, om te kunnen standhouden tegen deze machten die wij niet kunnen zien. Eén van …

De vrede van het evangelie Lees meer »