UR 2020 nummer 1

De vrede van God (1)

Het verlangen naar vredeVrede geeft ontspanning. Waar vrede ontbreekt, zien we dat er spanning, vijandschap en soms oorlog is en de daarmee gepaard gaande angst en nood. Volken die in oorlog zijn geweest, begrijpen heel goed wat ‘vrede’ betekent. Vooral in die landen waar zich in alle hevigheid en gruwelijkheid zware gevechten hebben afgespeeld, en …

De vrede van God (1) Lees verder »

De wil van God

God bewerkt in het universum alles in overeenstemming met de raad van Zijn wil Efeziers 1:11. Maar dit feit maakte Paulus pas bekend, nadat hij in het kort Efeziers 1:9,10 het geheimenis van Christus onthuld had. Daaruit blijkt, dat het al in de afsluitende eon onder één Hoofd, Christus, komt. Zonder deze onthulling is de heerlijke uitspraak Efeziers 1:11 niet te bevatten. God zal …

De wil van God Lees verder »

De vastgestelde feesten van God

Zoals bekend, gaf de Heer, Jahweh, aan Israël drie grote groepen van feesten, vastgestelde tijden, die het volk moe(s)t houden1. In dit artikel worden deze drie feesten opnieuw kort beschreven en wordt vooral wat nader ingegaan op de eerste dag van het derde feest. Vooraf beschrijf ik echter  nog iets van de verschillende voorgeschreven sabbatten, omdat …

De vastgestelde feesten van God Lees verder »

Wijsheid van God

Waar vinden wij ‘alle schatten van wijsheid en kennis’? Als de mensheid deze vraag kon beantwoorden, zou het de wereld dan geen geweldige inhoud geven? Wanneer er zoveel kennis was, dan zou het zelfs mogelijk moeten zijn om de dood, het grootste raadsel en gevecht van de mens en de laatste vijand van mens en …

Wijsheid van God Lees verder »