De vrede van God

De vrede van God (2)

Onze vrede is niet van deze wereld, maar alleen ‘in God’ Alleen de leden van het lichaam van Christus bezitten nu vrede; zij die vóór de nederwerping van de wereld uitgekozen zijn, opdat zij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn. Ef.1:4 Maar het is geen uiterlijke vreugde, omdat ook zij nog in deze wereld, in de tegenwoordige boze eon leven. …

De vrede van God (2) Lees verder »

De vrede van God (1)

Het verlangen naar vredeVrede geeft ontspanning. Waar vrede ontbreekt, zien we dat er spanning, vijandschap en soms oorlog is en de daarmee gepaard gaande angst en nood. Volken die in oorlog zijn geweest, begrijpen heel goed wat ‘vrede’ betekent. Vooral in die landen waar zich in alle hevigheid en gruwelijkheid zware gevechten hebben afgespeeld, en …

De vrede van God (1) Lees verder »