Christus volgens de Schriften

Volgens Paulus, Lukas en andere schrijvers was wat Jezus deed allemaal al voorzegd, maar hoe goed kennen we die teksten? Waarom heeft Jezus het heel de tijd over het “koninkrijk van God”, wat betekent de titel “Christus”, en hoe was al voorzegd dat Hij moest sterven en opstaan?

Deel 1 – Christus gestorven, begraven en opgestaan

Powered by RedCircle

Deel 2 – Christus, Gezalfde, en Mensenzoon

Powered by RedCircle

Deel 3 – Het koninkrijk van God

Powered by RedCircle

Deel 4 – Exodus, Pasen en andere verhalen

Powered by RedCircle

Deel 5 – De tempel en de nieuwe schepping

Powered by RedCircle

Deel met anderen