Audio

Christus volgens de Schriften

Volgens Paulus, Lukas en andere schrijvers was wat Jezus deed allemaal al voorzegd, maar hoe goed kennen we die teksten? Waarom heeft Jezus het heel de tijd over het “koninkrijk van God”, wat betekent de titel “Christus”, en hoe was al voorzegd dat Hij moest sterven en opstaan? Deel 1 – Christus gestorven, begraven en …

Christus volgens de Schriften Lees meer »

Zomerstudie A-periode 2023

In het A-kamp in de zomer van 2023 heeft Ruud Boukema de studie verzorgd rondom het jaarthema, dat dit jaar komt uit Fil 4:7. Op zondag werd er in de dienst al de lijn geschetst die de rest van de week uitgewerkt zou worden. Daarna werden op vier dagen studies gegeven over het onderwerp. Allen …

Zomerstudie A-periode 2023 Lees meer »

Veranderingen in de NCV

Op 4 april 2023 werd er in de Aker een avond gehouden over het vertaalproject. Het doel van de avond was het toelichten waarom er woorden veranderd zijn in de vertaling afgelopen tijd, en om ruimte te geven voor mensen om te reageren. Van de avond is een opname gemaakt. De opname mist een klein …

Veranderingen in de NCV Lees meer »

Gemeenteavond over dopen

Op 9 mei 2023 werd er in de Aker een inhoudelijke gemeenteavond gehouden over dopen. In het eerste gedeelte werd er vanuit de Bijbel de lijn van ontwikkeling van het dopen neergelegd. Hoe heeft het zich ontwikkeld? Hoe is dopen onder Paulus? Wat is de plek van dopen nog vandaag? Als iemand met de vraag …

Gemeenteavond over dopen Lees meer »