Proeve van vertaling van Mattheüs en Lukas

Ook al zijn veel dingen afgelast en zijn er laatste tijd ook niet veel berichten verschenen over studies of vertaalwerk, we zitten niet stil. In de tussentijd is de proeve van vertaling van het evangelie van Mattheüs en Lukas afgerond, en zijn deze in de online app te bekijken en bestuderen. Voor de offline apps, de apps voor mobiele telefoons en de desktop, komt pas later een update, als ook de laatste boeken die nog vertaald moeten worden gedaan zijn. Dat is naar verwachting in Juni. In de tussentijd zijn we ook nog steeds bezig met de revisie van het bestaande vertaalwerk, waarna een nieuwe uitgave zal volgen. In de tussentijd kun je de evangeliën nu eens in een Nederlandse Concordante Vertaling lezen…

Deel met anderen