Interlineair bij het OT

Nadat even terug de voetnoten bij de tweede Korinte brief en bij Galaten zijn afgerond (neem maar eens een kijkje), ben ik aan een nieuw project begonnen. Ik wil nog wel voetnoten bij meer boeken schrijven, maar ga daar op een later moment weer mee verder. Eerst wil ik nu eindelijk eens een interlineair bij het Oude Testament gaan maken. We hebben dat al voor het Nieuwe Testament, maar nog niet voor het oude, en dat zou wel waardevol zijn.

Wat wel anders is dan bij het Nieuwe Testament is dat daar het interlineair bij een gereconstrueerde grondtekst staat. Aan de hand van de belangrijkste teruggevonden Griekse teksten is geprobeerd te achterhalen wat er oorspronkelijk stond. Er zijn zoveel mogelijk fouten en latere veranderingen of toevoegingen er uit gehaald. Idealiter zouden we hetzelfde van het Oude Testament hebben, maar dat ligt daar wat moeilijker. Er is nog geen enkele gereconstrueerde grondtekst van het Oude Testament verschenen, ook niet een gemaakt door wetenschappers, omdat dat veel moeilijk is dan voor het Nieuwe Testament. Er zijn minder teksten gevonden, de verschillen tussen hen zijn veel groter en er is veel meer veranderd aan de teksten dan we ooit terug kunnen reconstrueren. Daarover later eens meer, als ik daar nog een keer een poging van ga wagen. Het gevolg is echter dat ik nu eerst een interlineair ga maken bij de standaard Hebreeuwse tekst, de Codex Leningradensis. Pas op een later moment ga ik een poging ga wagen een grondtekst te reconstrueren.

Om het interlineair te maken moet ik me door alle Hebreeuwse woorden heen worstelen, het beste Nederlandse trefwoord erbij vinden, uitzoeken van welke wortel de woorden komen en daar een betekenis aan geven. Dat is leuk puzzelwerk, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel maanden duren. Maar dan hebben we ook wat moois!

Deel met anderen