Werkzaamheden aan de NCV

Even een update over het werk aan de Nederlandse Concordante Vertaling.

Momenteel leggen we de hand aan de laatste verzen van de eerste brief aan Timotheüs. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een revisie van de reeds vertaalde brieven. Het vertaalwerk loopt ondertussen al vele jaren, en in de loop van de tijd hebben we nieuwe keuzes gemaakt en hebben we enkele kleine veranderingen in de Griekse grammatica doorgevoerd, in navolging van onze Amerikaanse broeders, daarover op een later moment meer. Tegelijkertijd is het een goed moment om met de hulp van de computer alle tekens en afwijkingen van trefwoorden te controleren en zo de vertaling nog consequenter te doen.

Dit allemaal zal leiden tot een nieuwe uitgave in de loop van dit jaar. Wordt vervolgd!

Deel met anderen