Studies van de oude website

Uiteindelijk zullen alle studies van de huidige EH website en het oude studiearchief gehaald worden en zal al het studiemateriaal centraal te vinden zijn op deze website. Dat zal echter meer inhouden dan alleen de tekst op de nieuwe website plaatsen. Omdat de oude studies soms moeilijke of verouderde taal gebruiken, en soms erg negatief gesteld zijn, hebben we besloten niet zonder meer alle studies over te nemen. Per studie zal gekeken worden of zij een waardevolle aanvulling is op de nieuwe site, en zo ja, dan zal de studie herschreven worden. Dit zal de komende tijd uitgevoerd worden.

Deel met anderen