Uitgaven nu online te bestellen

Met de nieuwe webshop is het vanaf nu ook mogelijk om de uitgaven van Stichting EH Depot Nederland online te bestellen. Hieronder zitten veel studiemateriaal dat de uitzonderlijke rijkdom van ons evangelie vastlegt. Alle uitgaven zijn gratis te bestellen en zullen gratis verzonden worden. Wel is het mogelijk een gift aan de stichting op te geven als u een uitgave bestelt. Daarmee steunt u het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie.

Met de webshop hopen we het studiemateriaal aan een breed publiek beschikbaar te stellen en het evangelie ze veel mogelijk te verspreiden. Opdat we Hem beter mogen leren kennen!

Deel met anderen