Integratie met Bijbelstudie App

De NCV Bijbelstudie App is helemaal geïntegreerd in de nieuwe website. Niet alleen maakt het er direct onderdeel van uit (de online app is nu ook te vinden op https://app.concordante-publicaties.nl/), maar de functies van de app zijn op de hele website te vinden. Zo zijn verschillende pagina’s en de studies allemaal interactief: klik op een versverwijzing om dat gedeelte in een popup te openen, open het interlineair bij een geciteerd vers of speel met de structuur van een brief of passage. Dit alles is uitgelegd op de pagina over ‘interactieve pagina’s‘. Ook de zoekpagina van deze website is dezelfde zoekmodule als die in de app te vinden is.

Maar ook andersom is de nieuwe website in de NCV Bijbelstudie App geïntegreerd. Direct in de app zelf kun je studies openen en de verzen erbij zoeken. Als je een vers bestudeert, dan zie je niet alleen de commentaren bij dat vers of die dat vers aanhalen, maar nu ook artikelen die dat vers citeren. Ook in het zoeken is de nieuwe website helemaal geïntegreerd. Je kunt in de app direct de inhoud van artikelen van de website doorzoeken, nagaan welke artikelen een vers aanhalen of de artikelen bij een onderwerp vinden.

We hopen hiermee de studies zo goed mogelijk toegankelijk te maken, maar ook het mogelijk te maken geciteerde verzen meteen te lezen en te bestuderen vanuit een studie op de nieuwe website. Gods zegen met het bestuderen van Zijn Woord!

Deel met anderen