Nieuwe avonden Bijbelstudie met de NCV

We gaan in Maart weer aan de slag met de serie avonden “Bijbelstudie met de NCV”, maar wel in een nieuw format. Het idee is om de tweede Korinthe brief te gaan bestuderen. Dit is een brief van Paulus die we niet vaak lezen en niet vaak iets over horen. Het is misschien een moeilijke brief, maar wel een hele persoonlijke van Paulus aan de lastige Korinthiers. Zij gingen zo makkelijk mee met de wereld en met de rituelen die gewoon waren, hadden onderlinge moeilijkheden gekend en hadden getwijfeld aan Paulus’ intenties en autoriteit. Paulus was hart voor ze geweest, maar benadrukt nu vooral zijn liefde en zorgen, al is hij niet terughoudend hen aan te spreken als hun gedrag nog niet klopt. Bovenal benadrukt de brief de verzoening, een prachtig thema!

Een boeiende brief, die ook vandaag nog veel raakvlakken heeft. Ik wil ermee aan de slag gaan aan de hand van iets nieuws in de NCV Bijbelstudie app: voetnoten. Eerder in de serie hebben we al vaak gezien hoe het waardevol zou kunnen zijn om de achtergrond van een vers, de details uit de grondtekst e.d. zouden kunnen vinden in een serie voetnoten bij de vertaling. Als proef zullen deze voetnoten gemaakt worden bij 2Korinthe, en nemen we dat als leidraad voor de studies.

De eerste avond zal 19 maart zijn, in de Aker.

Deel met anderen