Nieuwe avonden in serie Bijbelstudie met de NCV

Voor de vakantie hebben we al in een tweetal avonden gekeken naar hoe je Bijbelstudie doet met de NCV app en vertaling. Niet alleen hoe de App werkt, maar ook algemeen hoe je verantwoord Bijbelstudie doet, en wat veelgemaakte fouten en veelgehoorde misvattingen zijn.

Voor het nieuwe seizoen zijn weer nieuwe avonden gepland! Tot eind 2019 een drietal:

  • 9 oktober – Wat is ook al weer ‘de nederwerping’? Of wat bedoelt Paulus met ‘volwassenheid’? Oftewel: hoe doe je woordstudie, en welke bronnen gebruik je dan? Kijk je alleen naar de Bijbel, of is het ook belangrijk andere oude Griekse bronnen te raadplegen?
  • 20 november – Mogen vrouwen spreken in de gemeente? En wat moeten we met de tekst dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen? Of gold dat alleen voor toen? Oftewel: wat geldt nog voor nu, hoe ga je om met culturele verschillen?
  • 18 december – Wat is geest? Wat vinden we allemaal over geest en geestelijk? Daar kunnen we ons niet altijd wat bij voorstellen. Hoe wordt het woord allemaal gebruikt? Oftewel: hoe kun je met de App goed de Bijbel doorzoeken?

We beginnen om 20:00 in de Jacob van Akenstraat 76 te Rotterdam. Inloop is vanaf 19:30 en de avond is afgelopen op 22:00. Voor meer informatie, bekijk het evenement op facebook.

Deel met anderen